Materiály pro prohloubení v hodnotách a postojích demokratické kultury

Lidská důstojnost

1234567

Občanská uvědomělost

1234567

Lidská práva

12345678

Kulturní rozmanitost

12345678

Otevřenost ke kulturní rozmanitosti a k odlišným přesvědčením a názorům

12345678

Spravedlnost

12345678

Čestnost

123456 789

Odpovědnost

123456789