Mateřská škola

V MŠ Parentes chceme, aby děti prostřednictvím vzdělávacích aktivit a specificky navrženého prostředí rozvíjely všechny své schopnosti v různých oblastech působností. Vzdělávací metoda je založena na individuálním přístupu, kde jsou děti obklopené láskou a péčí v těsné spolupráci s rodinami.

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání

Individuální sledování žáků s ohledem na jejich individuální potřeby a tempo, podpora jejich intelektuálních a sociálních schopností s cílem formovat sebevědomé lidi, kteří jsou motivováni učit se, jak se učit.

Rané vzdělávání

Rané vzdělávání

Programy speciálně navržené tak, aby podporovaly přirozený fyzický, intelektuální a sociální rozvoj dítěte. Prostředí bohaté na podněty a zážitky.

Angličtina

Angličtina

Jazykové a zážitkové prostředí v druhém jazyce. Díky metodě synetické fonetiky a našim učitelům s dvojí kvalifikací si studenti osvojí široké znalosti anglického jazyka multismyslovou a zábavnou formou.

Protagonistické rodiny

Protagonistické rodiny

Vztahy mezi rodiči a pedagogy jsou každodenním základem pro výměnu informací o vývoji dítěte. Individuální rozhovory s rodiči jsou jedním z nástrojů, které jsou nezbytné pro poradenství v oblasti vzdělávání jejich dětí. Čtvrtletní schůzky, na kterých se sdělují akademické a vzdělávací cíle. Školy pro rodiče a konference o vzdělávání a aktuálních otázkách.

Programy

Jazyková stimulace

S kreativními učebními prostory navrhujeme scénáře volné hry, kde děti manipulují, experimentují a užívají si různé materiály a prožívají velmi obohacující smyslové zážitky.

Jde o připravené prostředí, esteticky přitažlivé, aby motivovalo dítě k přiblížení a zahájení hry, která je v tomto věku životně důležitá pro jeho celkový rozvoj a schopnost popustit uzdu kreativitě.

Neuromotorický vývoj

Na základě neurovědeckého výzkumu denně provádíme základní pohybové cviky, pomocí kterých se nám daří podpořit správné dozrávání nervového systému a vytvářet a upevňovat spojení mezi neurony, strukturovat mozek, což usnadňuje budoucí učení.

Matematická logika

Děti se prostřednictvím experimentování a manipulace učí a baví matematikou, dále se učí strategie a dovednosti, které mohou využít v reálném životě.

Emocionální vývoj

Pomáháme našim dětem, aby se navzájem poznaly a zvládaly své emoce. To zahrnuje poznání jejich vlastních schopností, omezení, záměrů, motivací, strachů a tužeb. Tímto způsobem se snažíme připravit naše děti na život ve společnosti, jak porozumět ostatním a efektivně s nimi jednat.

Výchova k hodnotám

Podporujeme návyky, které pomáhají k dosažení osobní zralosti každého dítěte. Hodnoty, jako dobře odvedená práce, upřímnost a radost, jsou zásadní pro formování člověka. Důraz klademe na osobní a společenskou odpovědnost, vztahy s ostatními, porozumění, respekt, velkorysost, spolupráci a týmovou práci.

Otevírací doba

Školka Parentes nabízí prodlouženou otevírací dobu od 7:30 do 17:00

Více informací