Školné

  • MŠ: Školné při každodenní docházce 5 dní v týdnu: 8.500 Kč měsíčně,
  • MŠ: Školné při každodenní polodenní docházce 5 dní v týdnu: 7.000 Kč měsíčně.
  • ZŠ: Školné 7.000 Kč měsíčně. Hradí se 12 měsíců.

Usilujeme o to, aby se finanční situace rodiny nestala překážkou pro přijetí dítěte do naší školky. V odůvodněných případech jsme  připraveni se domluvit na individuální výši školného.
Poskytujeme slevu na sourozence.

Mateřská škola Parentes
Program Čas  5 dní v týdnu 4 dny v týdnu 3 dny v týdnu 2 dny v týdnu 1 den v týdnu
Celodenní 7:30 – 17:00 8.500 Kč 8.000 Kč  7.500 Kč  7.000 Kč 6.500 Kč
Půlden 7:30 – 13:00 7.000 Kč 6.500 Kč 6.000 Kč 5.500 Kč 5.000 Kč
Slevy
Při platbě školného na rok dopředu sleva 10 %
2. dítě v projektu 10 %
3. dítě v projektu 20 %

Kompletní ceník ZŠ a MŠ Parentes Praha (platnost od 1. 9. 2021)

Školné je potřeba hradit vždy předem, a to do 15. dne předchozího měsíce.

Hradí se dle předpisu v systému Edupage.

MŠ: Po ukončení kalendářního roku vám vystavíme potvrzení o celkové výši zaplaceného školného, kterou lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmů.

ZŠ: Obědy dováží firma Ertus. Žáci základní školy mají možnost výběru ze dvou jídel. Obědy se přihlašují pomocí systému Edupage. Cena jednoho oběda je 55 Kč, bezlepková dieta 80 Kč. Obědy se odhlašují vždy do 12:00 předchozího pracovního dne.

MŠ: Dopolední a odpolední svačinky zajišťujeme sami, dbáme na vyváženou stravu s dostatkem vitamínů, dodržujeme pitný režim. K cereáliím a pečivu podáváme mléko, k ovoci podáváme šťávu, příp. mírně slazený čaj či vodu. Samozřejmostí je potravinářský průkaz u osob vydávajících jídlo.

Obědy dovážíme. Vybíráme taková jídla, která se nejlépe hodí pro děti předškolního věku.

Cena svačinky je 20 Kč za jednu.

Cena oběda je 55 Kč.

Stravné je splatné do 10. dne následujícího měsíce.

Odhlašování obědů se uskutečňuje přes EduPage, nejpozději do 12:00 předchozího pracovního dne.

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout ve vlastní nádobě do 13:30.

Svačinky lze odhlásit v den absence ráno do 8:00.

Děkujeme za pochopení.

Prosíme u všech plateb o uvádění variabilního symbolu, účelu platby a příslušného období (školné, stravné, doplatek, uniforma, název kroužku atp.).
1. Dostáváme dotace na žáka ze státního rozpočtu. I když je tento příspěvek významný, pokrývá jen zhruba třetinu nákladů na provoz školy.

2. Značnou část příjmů spolku tvoří dary rodičů a externích dárců.

3. Pro pokrytí provozních nákladů je od rodičů vybíráno školné.