Úvodní stránka> Budoucí rodiče> Vyžádat si informace

Žádost o poskytnutí informací

Naše škola je vždy otevřena pro poskytnutí více informací a předběžný zápis.

Zavolejte nám!

Naše školy jsou otevřené všem bez ohledu na jejich přesvědčení. Ve společnosti Parentes prosazujeme společné hodnoty, jako je solidarita, respekt, spravedlnost a poctivost. To vše prostřednictvím křesťanského pohledu na člověka, který ho vede k tomu, aby dosáhl své nejlepší verze s postojem služby světu.

Mobil (ZŠ): +420 777 782 133
Mobil (MŠ): +420 774 805 427
Telefon (ZŠ): +420 212 340 021

Napište nám!

Dokonalé vzdělání vyžaduje dobré osvojení znalostí. Podporujeme kulturu úsilí a vytrvalosti a dbáme na to, aby studenti byli inspirujícími lidmi, kteří vytvářejí prostředí podněcující práci a učení.

E-mail
   základní škola: zs@parentes.cz
   mateřská škola: ms@parentes.cz

Vyplňte formulář!

V ZŠ a MŠ Parentes pomáháme všem dětem objevit a rozvíjet jejich vlastní talent. Každý člověk má velmi odlišné vlastnosti a musí se naučit je co nejlépe využívat. Učíme děti zvládat úspěch i frustraci, aby pochopily, že chybování je součástí cesty k dospělosti a rozvoji.

Máte nějaké otázky?

Požádáme Vás o několik údajů, abychom Vám mohli poskytnout potřebné informace.

+420 212 340 021