Jídelna

ZŠ a MŠ Parentes má vlastní školní jídelnu s výdejnou obědů. Strava je dovážena firmou Ertus.

Všechny děti MŠ i všichni žáci ZŠ se mohou stravovat ve škole, kde je jim poskytována zdravá, vyvážená a pestrá strava.

Správná strava je základem pro duševní a tělesný rozvoj člověka, zejména ve školním věku.

O jídelnu se starají zaměstnanci školy, kteří dohlížejí na potřeby strávníků a vychází jim vstříc. Tím se tato služba stává vzdělávací činností. Učí je, jak se u stolu chovat slušně, že mají zkusit sníst všechno a jaké jsou vlastnosti jednotlivých potravin.

Slušné stolování: správné stolování upevňuje každodenní návyky, které posilují osobní rovnováhu, sociální dovednosti, „dobré vychování“ a hygienu.

Náš vzdělávací program v jídelně učí žáky, jak je důležité umět se vhodně chovat při rodinných a společenských setkáních. K tomu je třeba předávat návyky a postoje, které usnadňují rodinné soužití. Jídelna je zároveň prostorem pro různé kurzy a výuku.

Jídelna nabízí možnost odběru bezlepkového jídla pro děti, které mají tuto potřebu.

Služba jídelny

Jídelní menu je rodičům k dispozici pro každý týden, a to v aplikaci Edupage, děti mají jídelníček vyvěšen před jídelnou i na studentské nástěnce u tříd.

Osobou odpovědnou za tuto službu je paní hospodářka, která vše koordinuje.

Týdenní jídelníček

Každý týden aktualizujeme jídelníček. Můžete se si jej prohlédnout zde:

Týdenní jídelníček