Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvod2023-03-23T09:29:09+00:00
Načítám…
Poznejte nás ve 3 minutách
Přijímací řízení 23/24
Zprávy

Náš vzdělávací projekt

Základní škola a mateřská škola Parentes společně s rodinami podporuje rozvoj nadání svých studentů ve všech jeho rozměrech a neustále přispívá k jejich akademické, lidské a křesťanské formaci.

Vzdělávání je efektivnější, pokud se podaří najít součinnost mezi rodinou a školou. Proto podporujeme rodiče, aby se podíleli na vzdělávání svých dětí, a snažíme se zapojit rodiny do života a každodenní práce školy.

Chceme vychovávat k hodnotám a zároveň probouzet kritickou schopnost umožňující hluboké poznání skutečnosti.

Naším posláním je sloužit svému nejbližšímu okolí a vždy ve prospěch celé společnosti. Proto se každý den snažíme nabízet vzdělání, jehož cílem je vyvolat skutečný dopad všude tam, kde jsou naši studenti přítomni.

Další informace
Osobnost

Naše škola je otevřené všem bez ohledu na jejich přesvědčení. V Základní škole a mateřské škole Parentes prosazujeme společné hodnoty, jako je solidarita, respekt, spravedlnost a poctivost. To vše prostřednictvím křesťanského pohledu na člověka, který ho vede k tomu, aby dosáhl své nejlepší verze s postojem služby světu.

Dozvědět se více

Dokonalé vzdělání vyžaduje dobré osvojení znalostí. Podporujeme kulturu úsilí a vytrvalosti a dbáme na to, aby studenti byli inspirujícími lidmi, kteří vytvářejí prostředí podněcující práci a učení.

Talent

V Parentes pomáháme každému studentovi objevit a rozvíjet jeho vlastní talent. Každý člověk má velmi odlišné vlastnosti a musí se naučit je co nejlépe využívat. Učíme je zvládat úspěch i frustraci, aby pochopili, že chybování je součástí cesty k dospělosti a rozvoji.

Globálně

Podporujeme výuku několika jazyků, zejména angličtiny, a to již od mateřské školy a také od prvního stupně základní školy. Kromě rozvíjení jazykových dovedností a zvyšování kulturní úrovně podporujeme otevřenost vůči druhým a nabízíme žákům globální pohled na okolní svět.

Vzdělávací etapy

Mateřská škola

Hravé učení pro naše nejmenší

Přečtěte si více →

Předškolní vzdělávání (3-5 let)

Půjdeme po cestě společně?

Jsme rádi součástí růstu našich dětí a žáků. Vedeme je, doprovázíme je, sledujeme je a zrajeme spolu s nimi po celou dobu jejich osobního rozvoje. Snažíme se poznat naše studenty a pomoci jim objevit ty talenty, které jim umožní dosáhnout cílů, jež si v každé fázi vzdělávání stanovili.

Pro další informace nás prosím kontaktujte
První stupeň

Průvodce v procesu sebepoznání

Přečtěte si více →

Druhý stupeň

Podpora v době dospívání

Přečtěte si více →

Seznamte se s námi

Proč si rodiny vybírají právě nás?

Hodnoty, individuální vzdělávání, projekt s lidským rozměrem a rozměrem služby, křesťanská identita… to jsou některé z důvodů, které přitahují naše rodiny. Zjistěte, co vás na škole Parentes přitahuje.

Více informací

Program BeLeader

Rozvoj osobních a profesních kompetencí.

Zlepšení charakteru prostřednictvím lidské a duchovní formace.

Rozvoj uměleckého a kulturního cítění.

Objevte program BeLeader

Zprávy

Zobrazit všechny novinky

Objevte odlišnou školu

Rodinná škola pro všechny rodiny

Vyžádat si informace
Přejít nahoru