Harmonogram školního roku

Tutoring s rodiči

Rodiče si domluví schůzku s tutorem svého dítěte v dostatečném časovém předstihu. Přítomni by měli být oba rodiče. Schůzky trvají na cca ½ hodinu a probíhají optimálně 3x za školní rok.Schůzky iniciují rodiče. Jméno svého tutora se dozvíte individuálně skrze e-mail.

1. tutoring do listopadu 2020
2. tutoring do února 2021
3. tutoring do června 2021

Akce ve školním roce 2020/2021

Harmonogram aktualizujeme, akce přidáváme průběžně.

úterý 1. 9. 2020 Zahájení školního roku
čtvrtek 3. 9.  Informační schůzka pro rodiče – 16:30
úterý 20. 10. Den otevřených dveří v ZŠ Parentes Praha (Radlická 138) 15:30 – 17:30
středa 28. 10. Státní svátek – MŠ uzavřena
čt – pá 29. a 30. 10. Podzimní prázdniny – omezený provoz MŠ
středa 10. 12. Posezení u vánočního stromečku
st – ne 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny (školka se opět otvírá v pondělí 4. 1. 2021)
úterý 9. 2. Den otevřených dveří v ZŠ Parentes 15:30 – 17:30
středa 10. 2. Třídní schůzka v MŠ – ONLINE 16:30
po – st 22. – 24. 2. Jarní prázdniny – MŠ uzavřena (25. – 26. 2. omezený provoz)
středa 3. 3. Den otevřených dveří v MŠ Parentes 9:30 – 16:30 – ZRUŠENO
čtvrtek 11. 3. Posouzení školní zralosti – návštěva z KPPP
čt – po 1. 4. – 5. 4. Velikonoční prázdniny
úterý 6. 4. Zápis do 1. třídy v ZŠ Parentes Praha 9:00 – 16:00
  duben & květen Zápisové pohovory do MŠ
středa 9. 6. Zahradní slavnost
středa 30. 6. 2021 Ukončení školního roku

Předchozích školní roky