Harmonogram školního roku

Tutoring s rodiči

Rodiče si domluví schůzku s tutorem svého dítěte v dostatečném časovém předstihu. Přítomni by měli být oba rodiče. Schůzky trvají na cca ½ hodinu a probíhají optimálně 3x za školní rok.Schůzky iniciují rodiče. Jméno svého tutora se dozvíte individuálně.

1. tutoring do konce listopadu
2. tutoring do konce února
3. tutoring do konce června

Akce ve školním roce 2023/2024

  4. 9. 2023 Zahájení školního roku
  5. 9.  Informační schůzka pro rodiče – 16:30
  28. 9. Státní svátek – MŠ uzavřena
  29. 9. MŠ uzavřena
  7. 10. Pouť rodin na Svatou Horu
  12. 10. Jablkobraní od 16:00
  26. a 27. 10. Podzimní prázdniny – provoz MŠ do 15:00
  17. 11. Státní svátek – MŠ uzavřena
  4. 12. Vánoční setkání pro rodiče, prarodiče, přátele školky (od 16:00)
  5. 12. Mikuláš – během dopoledního programu
  23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny (školka se opět otvírá ve středu 3. 1. 2024)
  13. 1. Den otevřených dveří 10:00 – 13:00
  5. – 11. 2. Jarní prázdninový provoz do 15:00
  23. 3. Den otevřených dveří 10:00 – 13:00
  28. 3. – 1. 4. Velikonoční prázdniny
  1. 5. Státní svátek – MŠ uzavřena
  7. 5. Zápis do MŠ Parentes
  8. 5. Státní svátek – MŠ uzavřena
  6. 6. Zahradní slavnost pro rodiče, prarodiče a přátele školky (od 16:00)
  1. – 12. 7. Prázdninový provoz do 16:00 (zájem nahlásit do konce února 2024)