Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Základní škola2024-01-09T11:52:12+00:00
Načítám…
Mateřská škola
Přijímací řízení 24/25
Zprávy

Náš vzdělávací projekt

Základní škola a mateřská škola Parentes společně s rodinami podporuje rozvoj nadání svých studentů ve všech jeho rozměrech a neustále přispívá k jejich akademické, lidské a křesťanské formaci.

Vzdělávání je efektivnější, pokud se podaří najít součinnost mezi rodinou a školou. Proto podporujeme rodiče, aby se podíleli na vzdělávání svých dětí, a snažíme se zapojit rodiny do života a každodenní práce školy.

Chceme vychovávat k hodnotám a zároveň probouzet kritickou schopnost umožňující hluboké poznání skutečnosti.

Naším posláním je sloužit svému nejbližšímu okolí a vždy ve prospěch celé společnosti. Proto se každý den snažíme nabízet vzdělání, jehož cílem je vyvolat skutečný dopad všude tam, kde jsou naši studenti přítomni.

Další informace
Osobnost

Naše škola je otevřené všem bez ohledu na jejich přesvědčení. V Základní škole a mateřské škole Parentes prosazujeme společné hodnoty, jako je solidarita, respekt, spravedlnost a poctivost. To vše prostřednictvím křesťanského pohledu na člověka, který ho vede k tomu, aby dosáhl své nejlepší verze s postojem služby světu.

Dozvědět se více

Dokonalé vzdělání vyžaduje dobré osvojení znalostí. Podporujeme kulturu úsilí a vytrvalosti a dbáme na to, aby studenti byli inspirujícími lidmi, kteří vytvářejí prostředí podněcující práci a učení.

Talent

V Parentes pomáháme každému studentovi objevit a rozvíjet jeho vlastní talent. Každý člověk má velmi odlišné vlastnosti a musí se naučit je co nejlépe využívat. Učíme je zvládat úspěch i frustraci, aby pochopili, že chybování je součástí cesty k dospělosti a rozvoji.

Globálně

Podporujeme výuku několika jazyků, zejména angličtiny, a to již od mateřské školy a také od prvního stupně základní školy. Kromě rozvíjení jazykových dovedností a zvyšování kulturní úrovně podporujeme otevřenost vůči druhým a nabízíme žákům globální pohled na okolní svět.

Seznamte se s námi

Proč si rodiny vybírají právě nás?

Hodnoty, individuální vzdělávání, projekt s lidským rozměrem a rozměrem služby, křesťanská identita… to jsou některé z důvodů, které přitahují naše rodiny. Zjistěte, co vás na škole Parentes přitahuje.

Více informací

Program BeLeader

Rozvoj osobních a profesních kompetencí.

Zlepšení charakteru prostřednictvím lidské a duchovní formace.

Rozvoj uměleckého a kulturního cítění.

Objevte program BeLeader

Zprávy

Zobrazit všechny novinky

Fakturační adresa a bankovní spojení

Základní škola a mateřská škola Parentes Praha
Tlumačovská 1237/32
155 00 Praha 13
IČ: 71341048

Datová schránka: y78vrim

Resortní identifikátor školy dle Rejstříku škol a školských zařízení: 181061465

Naše banka: Fio banka
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Číslo účtu: 2500734405
Kód banky: 2010
IBAN: CZ1020100000002500734405
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Zřizovatel

Spolek Parentes

Tlumačovská 32
155 00 Praha 13 – Stodůlky

Datová schránka: 8xqctxj

registrace provedena Ministerstvem vnitra dne 18. 4. 2008
IČO: 227 39 181
Web: Spolek Parentes

Školská rada

Školská rada Základní školy Parentes Praha je tříčlenná a tvoří ji:

1. Pavol Minárik (za zřizovatele)

2. Petra Křížová (za rodiče; předseda)

3. Václav Kubíček (za pedagogické pracovníky)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

JJP GDPR group s.r.o.
IČO: 066 15 201
Sídlo: Úvoz 508/5, Staré Brno, 602 00 Brno
Odpovědná osoba: Bc. Jaroslav Jordán

Kontaktní údaje pověřence
E-mail: poverenec@jjpgroup.cz
Telefon: +420 777 722 720

Objevte odlišnou školu

Škola pro rodinu

Vyžádat si informace
Přejít nahoru