Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity jsou součástí našeho vzdělávacího projektu a napomáhají integrálnímu formování žáků, podporují jejich fyzický a osobnostní rozvoj a schopnost dětí navazovat vztahy s ostatními. Proto v naší škole nabízíme rodinám kromě sportovních aktivit i širokou škálu mimoškolních aktivit, aby si všichni žáci mohli najít obor, který je nejvíce baví a kde mohou nejlépe rozvíjet své schopnosti.

Při těchto kulturních a sportovních aktivitách se snažíme podporovat různé dovednosti: umělecké, sociální, sportovní, digitální… A vždy se snažíme, aby se studenti kromě zábavy naučili hodnotám, jako je úsilí, sebezdokonalování a především týmová práce.

Hra na flétnu

 • individuální výuka
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • učí ve středu a čtvrtek pan učitel Martin Kusy
 • cena za 1 lekci (30 min) je 150 Kč

Hra na klavír

 • individuální výuka
 • vyučuje Marta Krejčíková
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • výuka probíhá PO – PÁ
 • cena za 1 lekci (30 min) je 150 Kč

Hra na kytaru

 • výuka individuálně / ve dvojici
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • pan učitel Pavel Andrle
 • výuka probíhá ST
 • cena za 1 lekci (30 min) je 150 Kč

Sólový zpěv

 • individuální výuka
 • učí paní učitelka Marta Krejčíková
 • délka: 30 min
 • výuka probíhá PO – PÁ
 • cena za 1 lekci (30 min) je 150 Kč

Step – začátečníci

 • skupinová výuka
 • vyučuje Vítek Krištof, Tap Academy Prague
 • kroužek probíhá ĆT 14:50 – 15:50
 • cena: 2 500 Kč/pololetí, hradí se přímo organizátorovi

Step – pokročilí

 • skupinová výuka
 • vyučuje Vítek Krištof, Tap Academy Prague
 • kroužek probíhá PÁ 14:00 – 15:00
 • cena: 2 500 Kč/pololetí, hradí se přímo organizátorovi

Fotbal 1. stupeň

 • skupinová výuka
 • letos pro malý zájem neotevřeno

LEGO-kroužek s robotikou

 • kroužek od Veselá věda
 • kroužek probíhá PÁ 14:00 – 15:30
 • cena 2 990 Kč / pololetí

Klub Proton pro chlapce

 • vede Václav Kubíček
 • kroužek probíhá PO 15:45 – 17:00
 • cena 800 Kč / pololetí

Německý jazyk pro začátečníky III. a IV. třída

 • kroužek probíhá ÚT 14:50 – 15:35
 • vede Mgr. Maria Glitzner (rodilá mluvčí)
 • cena 1.000 Kč/pololetí

Německý jazyk pro pokročilé V. a VII. třída

 • kroužek probíhá ÚT 15:35- 16:20 / ST 14:50 – 15:35
 • vede Mgr. Maria Glitzner (rodilá mluvčí)
 • cena 1.000 Kč/pololetí

Školní kapela

 • kroužek probíhá ST 8:00 – 8:45 / PÁ 8:00 – 8:45
 • vede Mgr. Zuzana Světlíková
 • zdarma

Klub pro mladší děvčata

 • kroužek probíhá ÚT 15:30 – 17:00
 • vede Klára Náhliková
 • doba: 90 minut
 • cena 2 000 Kč/pololetí

Vaření pro děvčata

 • kroužek probíhá ÚT 15:30 – 17:00
 • vede Martina Kletečková
 • doba 90 minut
 • cena 2 000 Kč / pololetí

Logopedie

 • probíhá v pondělí a ve středu
 • individuální lekce v délce 20 min
 • vede Marie Dušková

Dále organizujeme

 • příprava na křest
 • příprava na 1. sv. přijímání
 • příprava na biřmování (od 14 let výše)

Školní družina

Školní družina funguje od pondělí do pátku. Ráno zahajuje provoz v 7:00, odpoledne zavírá v 17:00. Družinu mohou navštěvovat všichni žáci.

Vyplněnou přihlášku do družiny odevzdejte do konce prvního školního týdne.

 • Telefon do družiny: +420 212 340 022
 • Odpoledne: +420 734 244 158
 • Mobilní telefon ŠD je v provozu 15:00 až 17:00.

Poplatek za družinu činí 500 Kč za pololetí.

Ranní dohled

 • Vede: Emilie Hasmanová, Vendula Moravcová, Patricia Cerón R.
 • Probíhá: od 7:00 do 8:45, od 8:35 jdou děti do svých tříd.

Odpolední kroužek Anglická družina

 • Vede: Patricia Cerón Rodriguez, Václav Svoboda
 • Kdy: Vždy po skončení vyučování do 14:45.
 • Kde: Anglická družina probíhá ve škole, za pěkného počasí trávíme také čas na hřišti.
 • Jak: V anglickém jazyce.
 • Co děláme: Každý den máme jiné zaměření, dle počasí a zájmu dětí: sportovní, přírodovědné, dramatické, výtvarné atd.
 • Co na sebe: Děti si mohou nosit věci na převlečení.

Odpolední družina (v češtině)

 • Vede: Mária Müllerová, Ondřej Hájek, Patricia Cerón R., Barbora Horská, Mariana Vilchinska
 • Kdy: Po skončení anglické družiny od 14:45 do 17:00.
 • Jak: Program probíhá v češtině.
 • Co děláme: Tvoříme, poznáváme a hrajeme si společně nebo se děti věnují individuální zábavě pod dohledem vychovatelky. V družině je možné psát domácí úkoly.
 • Co s sebou: Doporučujeme dávat dětem, které zůstávají v družině i po 15. hodině, s sebou odpolední svačinku.
 • Co na sebe: Do družiny je možné nosit věci na převlečení.