Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity jsou součástí našeho vzdělávacího projektu a napomáhají integrálnímu formování žáků, podporují jejich fyzický a osobnostní rozvoj a schopnost dětí navazovat vztahy s ostatními. Proto v naší škole nabízíme rodinám kromě sportovních aktivit i širokou škálu mimoškolních aktivit, aby si všichni žáci mohli najít obor, který je nejvíce baví a kde mohou nejlépe rozvíjet své schopnosti.

Při těchto kulturních a sportovních aktivitách se snažíme podporovat různé dovednosti: umělecké, sociální, sportovní, digitální… A vždy se snažíme, aby se studenti kromě zábavy naučili hodnotám, jako je úsilí, sebezdokonalování a především týmová práce.

Hra na flétnu

 • individuální výuka
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • cena za 1 lekci (30 min) je 200 Kč

Hra na klavír

 • individuální výuka
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • cena za 1 lekci (30 min) je 200 Kč

Hra na kytaru

 • výuka individuálně / ve dvojici
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • cena za 1 lekci (30 min) je 200 Kč

Sólový zpěv

 • individuální výuka
 • délka: 30 min
 • cena za 1 lekci (30 min) je 200 Kč

Pingpong

 • skupinová výuka (malá skupina)
 • délka 60 min

Step – začátečníci / pokročilí

 • skupinová výuka
 • délka 60 min
 • Tap Academy Prague
 • cena: 2 500 Kč/pololetí, hradí se přímo organizátorovi

Ranní zdravotní cvičení

 • skupinová výuka
 • 30 min

Robotika

 • skupinový kroužek pro 1. stupeň ZŠ
 • délka 50 min
 • cena 1.500 Kč / pololetí

Klub Proton pro chlapce

 • pro 1. stupeň ZŠ
 • skupinový kroužek
 • cena 1.000 Kč / pololetí

Německý jazyk pro začátečníky / pro pokročilé

 • skupinová výuka (malé skupinky)
 • vede rodilá mluvčí
 • lekce trvá 45 min
 • cena 2.000 Kč/pololetí

Francouzský jazyk pro začátečníky

 • délka 45 min
 • skupinová výuka

Šachový kroužek

Klub Stella pro mladší děvčata

 • skupinová činnost, 2. a 3. třída
 • vyrábění / vaření
 • délka 90 minut
 • cena 2 000 Kč/pololetí

Španělština pro začátečníky

 • délka 45 minut
 • skupinová výuka

Logopedie

 • individuální lekce
 • délka 20 min

Dále organizujeme

 • příprava na křest
 • příprava na 1. sv. přijímání
 • příprava na biřmování (od 14 let výše)

Školní družina

Školní družina funguje od pondělí do pátku. Ráno zahajuje provoz v 7:00, odpoledne zavírá v 17:00. Družinu mohou navštěvovat všichni žáci.

Vyplněnou přihlášku do družiny odevzdejte do konce prvního školního týdne.

 • Mobilní telefon: +420 734 244 158
 • Mobilní telefon ŠD je v provozu 15:00 až 17:00.

Poplatek za družinu činí 2.000 Kč za pololetí.

Ranní dohled

 • Probíhá: od 7:00 do 8:45.
 • V 8:35 jdou děti do svých tříd.

Odpolední kroužek Anglická družina

 • Kdy: Vždy po skončení vyučování do 14:45.
 • Kde: Anglická družina probíhá ve škole, za pěkného počasí trávíme také čas na hřišti.
 • Jak: V anglickém jazyce.
 • Co děláme: Každý den máme jiné zaměření, dle počasí a zájmu dětí: sportovní, přírodovědné, dramatické, výtvarné atd.
 • Co na sebe: Děti si mohou nosit věci na převlečení.

Odpolední družina (v češtině)

 • Kdy: Po skončení anglické družiny od 14:45 do 17:00.
 • Jak: Program probíhá v češtině.
 • Co děláme: Tvoříme, poznáváme a hrajeme si společně nebo se děti věnují individuální zábavě pod dohledem vychovatelů. V družině je možné psát domácí úkoly.
 • Co s sebou: Doporučujeme dávat dětem, které zůstávají v družině i po 15. hodině, s sebou odpolední svačinku.
 • Co na sebe: Do družiny je možné nosit věci na převlečení.