Přijímací řízení a často kladené otázky

Dny otevřených dveří

sobota 13. ledna 2024 od 10:00 do 13:00
sobota 24. února 2024 od 10:00 do 13:00
sobota 23. března 2024 od 10:00 do 13:00

Zápis do pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu:

  • do 1. třídy ZŠ Parentes: pondělí 8. 4. 2024 od 9:00 do 16:00. Budeme přijímat 20 dětí.
  • návštěva zájemců o 6. / 8. třídu: středa 29. 5. 2024 od 9:15 do 11:15

Postup pro zájemce o 1. třídu ZŠ:

1. Zaregistrovat se na konkrétní čas pomocí online formuláře zde:

Registrace na konkrétní čas zápisu

2. Rodiče absolvují vstupní pohovor (do 31. 3. 2024) .

3. Všichni zaregistrovaní obdrží 14 dní před zápisem pozvánku s podrobnými informacemi, co s sebou.

O přijetí dítěte nerozhoduje :

  • spádovost,
  • pořadí, ve kterém se k zápisu dítě dostaví.

Přihlaste se (nezávazně) online nebo si stáhněte závaznou přihlášku (tu je nutné přinést v den zápisu, ne dříve):

Přihláška ke vzdělávání v ZŠ Parentes Praha

Postup při zájmu o 6. / 8. třídu:

  • doporučujeme seznámit se osobně se školou a jejím programem – skrze Den otevřených dveří nebo osobní schůzku s vedením školy
  • zaregistrujte své dítě na schůzku pro všechny zájemce, která proběhne ve středu 29. 5. 2024 na tomto odkazu:
Přihlášení na schůzku pro zájemce o 6. / 8. třídu

Často kladené otázky

  • MŠ: Školné při každodenní docházce 5 dní v týdnu: 8.500 Kč měsíčně,
  • MŠ: Školné při každodenní polodenní docházce 5 dní v týdnu: 7.000 Kč měsíčně.
  • ZŠ: Školné 7.000 Kč měsíčně. Hradí se 12 měsíců.

Usilujeme o to, aby se finanční situace rodiny nestala překážkou pro přijetí dítěte do naší školky. V odůvodněných případech jsme  připraveni se domluvit na individuální výši školného.
Poskytujeme slevu na sourozence.

Mateřská škola Parentes
Program Čas  5 dní v týdnu 4 dny v týdnu 3 dny v týdnu 2 dny v týdnu 1 den v týdnu
Celodenní 7:30 – 17:00 8.500 Kč 8.000 Kč  7.500 Kč  7.000 Kč 6.500 Kč
Půlden 7:30 – 13:00 7.000 Kč 6.500 Kč 6.000 Kč 5.500 Kč 5.000 Kč
Slevy
Při platbě školného na rok dopředu sleva 10 %
2. dítě v projektu 10 %
3. dítě v projektu 20 %

Kompletní ceník ZŠ a MŠ Parentes Praha (platnost od 1. 9. 2021)

Školné je potřeba hradit vždy předem, a to do 15. dne předchozího měsíce.

Hradí se dle předpisu v systému Edupage.

MŠ: Po ukončení kalendářního roku vám vystavíme potvrzení o celkové výši zaplaceného školného, kterou lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmů.

ZŠ: Obědy dováží firma Ertus. Žáci základní školy mají možnost výběru ze dvou jídel. Obědy se přihlašují pomocí systému Edupage. Cena jednoho oběda je 50 Kč. Obědy se odhlašují vždy do 12:00 předchozího pracovního dne.

MŠ: Dopolední a odpolední svačinky zajišťujeme sami, dbáme na vyváženou stravu s dostatkem vitamínů, dodržujeme pitný režim. K cereáliím a pečivu podáváme mléko, k ovoci podáváme šťávu, příp. mírně slazený čaj či vodu.Samozřejmostí je potravinářský průkaz u osob vydávajících jídlo.

Obědy dovážíme. Vybíráme taková jídla, která se nejlépe hodí pro děti předškolního věku.

Cena svačinky je 18 Kč za jednu.

Cena oběda je 50 Kč.

Stravné je splatné do 10. dne následujícího měsíce.

Odhlašování obědů se uskutečňuje přes EduPage, nejpozději do 12:00 předchozího pracovního dne.

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout ve vlastní nádobě do 13:30.

Svačinky lze odhlásit v den absence ráno do 8:00.

Děkujeme za pochopení.

Prosíme u všech plateb o uvádění variabilního symbolu, účelu platby a příslušného období (školné, stravné, doplatek, uniforma, název kroužku atp.).
1. Dostáváme dotace na žáka ze státního rozpočtu. I když je tento příspěvek významný, pokrývá jen zhruba třetinu nákladů na provoz školy.

2. Značnou část příjmů spolku tvoří dary rodičů a externích dárců.

3. Pro pokrytí provozních nákladů je od rodičů vybíráno školné.