Dokumenty

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Škola pro rodinu.

Dokumenty pro rodiče žáků:

Vyplněné dokumenty odevzdávejte prosím třídnímu učiteli.

Seznam pomůcek, které mají mít žáci:

Školní řád platný od 1. 9. 2023