Spolupracujeme

Získané dotace a granty

Získané certifikace

  • Ergonomie do škol

  • Day of the European Writers – Den evropských autorů

  • Psaní hravě

Zpráva České školní inspekce

Říjen 2014

„Vzdělávání probíhá v bezpečném a podnětném prostředí.“

„Žáci jsou vedeni k rozvoji dobrých lidských vlastností („ctností“) a k uvědomování si morálních hodnot. Výchovné působení prolíná přirozeným nenásilným způsobem do vzdělávacího procesu. V hospitovaných hodinách byly zohledněny individuální možnosti, schopnosti i vědomosti žáků.“

květen 2021