Metodologie

V Základní škole Parentes nejsou studenti hodnoceni jen za získání vědomostí, ale zohledňují se i dovednosti, schopnosti, hodnoty a postoje. Proto je vysoce ceněna každodenní práce a vytrvalost.

Čtvrtletní setkání s rodiči

Každý žák má svého tutora, který se s ním pravidelně setkává (1x až 2x za měsíc). Třikrát do roka se pak tutor schází s rodiči daného žáka.

Růst svým vlastním tempem

Příchod do prvního ročníku prvního stupně škol je důležitý. V Základní škole Parentes je každý vítán takový, jaký je. Věnujeme velkou individuální pozornost potřebám každého dítěte.

Vzájemně se poznáváme a necháme se zazářit

Komplexní přístup

Komplexní přístup

„Jak se cítíte, jak se máte?“ V Základní škole Parentes jsou tyto otázky vždy součástí dialogu týkajícího se studijních výsledků studenta. Proto hovoříme o integrálním vzdělávání člověka.

Samostatnost

Autonomie

Základní škola je rozhodujícím obdobím pro budování sebevědomí. Malá pomoc, kterou můžete dětem poskytnout při formování jejich osobnosti, se okamžitě odrazí v jejich studiu… Posláním pedagogů je, aby žáci, o které se starají, dokázali být samostatní a šťastní.

Pozitivní posilování

Pozitivní posilování

Vzdělávání je dnes synonymem pro inovace. Vzděláváme se v hodinách, ale i při sportu, o přestávkách, v chování ke spolužákům, v péči o školu a životní prostředí. Vždy pracujeme na pozitivním posilování, přičemž považujeme za samozřejmé, že každý žák již nyní dělá, co je v jeho silách.

Autonomní a podpůrné

Kooperativní učení

Kooperativní učení je pro nás velmi důležité: od chvíle, kdy děti dosáhnou základní školy, začnou pracovat v týmech a každý má svou roli a odpovědnost. Učí se tak, že spolupráce s druhými je obohacuje a pomáhá jim lépe čelit životu.

Smysluplná technologie

Technologie dnes patří k běžnému životu. Je potřeba v dětech podporovat dobré využívání moderních technologií – tak, aby děti s přístroji trávili přiměřený čas, nezapomínaly na okolní svět a hledaly možnosti, jak jim technologie může (poctivou cestou) usnadnit učení / práci.

Angličtina – každodenní realita

Pokud někdo přijde do základní školy bez znalosti angličtiny, dostane se mu specifické podpory. Někdy se stane, že zanedlouho zjistíte, že tento žák začne mluvit nebo zpívat anglicky, aniž by si to uvědomoval!

Rozvoj jazyků

Angličtina a další

V ZŠ Parentes mají žáci od první třídy AJ, dotace hodin se postupně zvyšuje. Na druhém stupni vyučujeme španělštinu nebo německý jazyk. Nabízíme jazykové kroužky.

Rodilí mluvčí

Rodilí mluvčí

Máme rodilé mluvčí anglického, španělského i německého jazyka.

Mezinárodní zapojení

Mezinárodní zapojení

Díky projektu Erasmus podporujeme rozvoj (nejen) anglického jazyka. Usilujeme o výjezdy našich žáků do zahraničí.