Zásady vzdělávání
Výrazný charakter
Poslání, vize a hodnoty
Předpisy
Náš tým

Předpisy

V naší organizaci klademe důraz na chování každého člověka, a to každý den a kdekoli se nachází. Snažíme se o dokonalost ve vztazích s kolegy, studenty a jejich rodinami, stejně jako s jakoukoli jinou osobou nebo subjektem.