Úvodní stránka> Škola a školka> Kdo jsme> Poslání, vize a hodnoty
Zásady vzdělávání
Výrazný charakter
Poslání, vize a hodnoty
Předpisy
Náš tým

Poslání, vize a hodnoty

Mise

Naše mise je nabízet vzdělávací a pracovní model založený na křesťanské vizi člověka a světa, který poskytuje individualizované a komplexní vzdělávání v atmosféře naprosté svobody, podporuje odpovědnost a řídí se zásadami transcendence, sociální transformace, neustálého zlepšování a osobního naplnění za účasti všech členů vzdělávací komunity.

Vize

Usilujeme o to, abychom byli uznáváni jako otevřená a aktivní vzdělávací komunita v neustálém procesu adaptace, orientovaná na službu člověku v jeho osobním, profesním a duchovním rozměru, se vzdělávacím projektem, jehož cílem je formovat muže a ženy s kritickou schopností, uznávat jejich jedinečnost a podporovat jejich autonomii a otevřenost, aby se stali transformátory společnosti. Škola si klade za cíl být referenčním centrem ve světě vzdělávání, a to jak po stránce akademické a výukové, tak po stránce formování osobnosti. Jejím cílem je získat uznání pro svou výuku jazyků, pro podporu kultury a humanitních věd, pro rozvoj školního sportu, pro své vazby na rodiny a bývalé žáky a pro svou integraci a zakořenění ve společenském prostředí, v němž se nachází.

Hodnoty

Škola podporuje zejména všechny morální a kulturní hodnoty spojené s dobře odvedenou prací – vždy vykonávanou z hlediska služby druhým a celé společnosti -, touhu po sebezdokonalování a zlepšování, pozitivní pohled na lidi a situace, respektování a podporu osobní svobody a odpovědnosti, kamarádství, upřímnost, věrnost, velkorysost, solidaritu, hledání spravedlnosti a harmonie atd.