Zásady vzdělávání
Charakter
Poslání, vize a hodnoty
Dokumenty
Náš tým

Kdo jsme

Řekneme vám, kdo jsme a co navrhujeme pro zlepšení světa.

Základní škola a mateřská škola Parentes je jednou z přibližně třiceti škol, které jsou součástí „vzdělávací sítě Parentes“, kde usilujeme o vynikající akademické výsledky, ale také o excelenci lidskou, protože dobrý člověk je obvykle i dobrým odborníkem. Proto je úcta k druhým, k sobě samému a k dobře vykonané práci lidskou a křesťanskou hodnotou, kterou našim žákům s pomocí rodičů vštěpujeme. Naším ambiciózním cílem je sloužit společnosti, rodinám a žákům.

ZŠ a MŠ Parentes – škol(k)a otevřená všem rodinám

Překvapilo nás, že paní učitelka naše děti tak dobře zná,“ říká Petr, otec žákyně školy. „Řekla nám o dítěti velmi osobní věci a dala nám spoustu nápadů, jak s ním doma pracovat“.

V Parentes jsme přesvědčeni, že je zásadní, „aby rodina a škola šly ruku v ruce“, vysvětluje Magda, učitelka španělštiny. „Vždy si myslím, že starost o rodiny musí být pro učitele prioritou.“

Tímto způsobem je možné nabídnout vzdělávání přizpůsobené každému žákovi, které mu umožní dosáhnout maximálního rozvoje jeho schopností, vytvořit si vlastní kritéria a být schopen svobodně a zodpovědně se rozhodovat. Každého jednotlivce respektují, probouzejí jeho schopnosti a pomáhají mu najít cestu k plnému osobnímu naplnění: „V Parentes“, říká Honza, „vás naučí hodnotám, abyste si mohli svobodně vybrat.“

Takto pracujeme na individualizovaném vzdělávání a přístupu k otevřenosti vůči rodičům.

Naše pilíře

Ve škole Parentes neustále inovujeme

„Ve škole,“ říká Vašek, jeden z našich učitelů, „jsou velmi zkušení učitelé. Od každého se denně učíme. Osobní práce, schůzky s kolegy a společná hodnocení nám umožňují rozvíjet školní vzdělávací projekt s profesionalitou a neustálou inovací.

Snažíme se o co nejlepší studijní výsledky každého žáka v rámci komplexního vzdělávání, které se zabývá všemi stránkami osobnosti: studijní, lidskou, rodinnou, občanskou, uměleckou, sportovní, sociální, etickou, duchovní atd. Po dohodě s každou rodinou připravujeme naše žáky na to, aby byli dobrými lidmi a odborníky a aby uměli čelit budoucnosti s osobní odpovědností a ve spolupráci se všemi.

Jak říká Petra, „musíme dát našim dcerám nástroje, aby se mohly svobodně rozhodnout, ale aby se rozhodly správně. A právě v tom nám Parentes velmi pomáhá. Při výběru školy musí rodiče myslet na to, zda tam budou jejich děti spokojené, a my jsme neváhali a vybrali jsme školu Parentes.“

„Je to tvrdá a náročná práce, která vyžaduje hodně trpělivosti,“ uzavírá Vašek, „ale odměna je veliká“. Vidět úspěch žáků je velmi motivující.

Vynikající vzdělání: škola pro štěstí Vašeho dítěte

„I když se na předmět připravujete mnoho let,“ říká pan učitel Vašek, „vždy musíte přemýšlet o tom, jak žáky zaujmout a jak je přimět k učení: osobní zapojení pedagogického sboru, pedagogický výzkum a konkrétní techniky, neustálé uplatňování drobných, neustálých změn.“ „Nehledám to, co je snadné, ale to, co je pro ně dobré. Chci, aby se chtěli učit,“ říká Regina, učitelka na prvním stupni.

Seznamte se s konkrétními postupy, s nimiž pracujeme na inovaci vzdělávání.

Křesťanská
identita

„Překvapilo mě, jak svobodně se ve škole přistupuje k náboženství,“ vysvětluje Pavel a jeho žena dodává: „Vidím, že škola je otevřená všem lidem, všem typům rodičů a rodin: odsud i ze zahraničí, z různých prostředí a náboženství. Každý si může myslet a říkat, co chce.“

Školy sítě Parentes v duchu, který je oživuje, vždy s největším respektem ke svobodě každého jednotlivce podporují mezi členy vzdělávacího společenství formaci inspirovanou křesťanskou vizí života v souladu s učením katolické církve.  Náboženská formace a duchovní péče jsou dobrovolné.

Tento duch, který je základem naší práce v rámci Parentes, je důvodem, proč Natálka, bývalá studentka naší školy říká: „Ve škole Parentes je něco, co vás nutí se vracet.“ „Jsem vděčná za intelektuální pomoc svých učitelů, ale především jsem jim vděčná za to, že mi pomohli stát se lepším člověkem, než jsem byla před příchodem: naučila jsem se všem vlastnostem, které by studentka střední školy měla mít, jako je empatie, zodpovědnost, trpělivost, tolerance.“

Program BeLeader

Rozvoj osobních a profesních dovedností.

Zlepšení charakteru prostřednictvím lidské a duchovní formace.

Rozvoj uměleckého a kulturního cítění.

Podívejte se na kompletní program

Vzdělávací síť Parentes

Vzdělávací síť Parentes je mezinárodní síť škol, která se snaží poskytovat svým studentům vysokou úroveň akademického vzdělání a podporovat hodnoty spojené s dobře odvedenou prací, vykonávanou z hlediska služby druhým.

Více než 300 rodin již vložilo svou důvěru v naši práci, ve vzdělávání citlivé na nové metody, jako je kooperativní učení nebo kreativní kritické myšlení.

Síť v datech

0
vzdělávacích center
0
žáků
0
profesionálové
0
m2 zařízení