Zásady vzdělávání
Výrazný charakter
Poslání, vize a hodnoty
Předpisy
Náš tým

Náš tým

Vedení školy

Mgr. et Mgr. Veronika Rybníčková

Ředitelka školy
rybnickova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Maria Glitzner

Zástupkyně ředitelky školy
glitzner@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Josef Vašíček

Zástupce ředitelky školy
vasicek@parentes.cz
ZŠ Parentes

Luboslava Stiebitzová

Koordinátorka vzdělávání
stiebitzova@parentes.cz
MŠ Parentes

Učitelé ve školním roce 2021/2022

Mgr. Regina Kolůchová

Třídní učitelka 1. třídy
koluchova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Kristýna Malíková

Třídní učitelka 2. třídy
malikova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Lucie Melecká

Třídní učitelka 3. třídy
melecka@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Marcela Kyzlinková

Třídní učitelka 4. třídy, metodik prevence
kyzlinkova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Jolana Lásková

Třídní učitelka 5. třídy
laskova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Bc. Marta Nocarová

Třídní učitelka 6. třídy, koordinátor ICT
nocarova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Žofia Borzíková

Třídní učitelka 7. třídy
borzikova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Radka Petrasová

Třídní učitelka 8. třídy, metodik prevence
petrasova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Eliška Hoppeová, DiS.

Třídní učitelka 9. třídy, vychovatelka ŠD
hoppeova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Marta Krejčíková

Učitelka hudební výchovy, klavíru a sólového zpěvu, asistentka pedagoga a koordinátorka kroužků
krejcikova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Magdaléna Vondráčková

Učitelka anglického jazyka
mezovska@parentes.cz
ZŠ Parentes

Václav Kubíček

Učitel fyziky
kubicek@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Magda de Pedro Salazar

Učitelka španělského jazyka
magdapedro@parentes.cz
ZŠ Parentes

Bc. Radek Chalupa

Učitel matematiky v 8. a 9. třídě
chalupa@parentes.cz
ZŠ Parentes

Bc. Ivona Hanušová

Učitelka českého jazyka v 6. a 7. třídě
hanusova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Bc. Linda Bendová

Učitelka zeměpisu v 9. třídě
bendova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Barbora Prokůpková

Učitelka tělesné výchovy ve 4. třídě
prokupkova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Bc. Patricia Cerón Rodriguez

Učitelka španělštiny v 6. a 7. třídě
patricia@parentes.cz
ZŠ Parentes

Bc. Monika Ponnardová

Učitelka anglického jazyka 
ponnardova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Milan Holeček

Učitel matematiky v 5. třídě
holecek@parentes.cz
ZŠ Parentes

Bc. Zdislava Dudková

Učitelka HV na druhém stupni
dudkova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Markéta Kuželová

Hlavní učitelka Motýlků
kuzelova@parentes.cz
MŠ Parentes

Karolína Kvasničková

Hlavní učitelka Koníků
kvasnickova@parentes.cz
MŠ Parentes

Tereza Novotná

Učitelka MŠ
novotna@parentes.cz
MŠ Parentes

Blanka Krátká

Lektorka AJ
MŠ Parentes

Asistenti & školní družina

Terezie Vašíčková

Asistentka pedagoga, školní asistentka
vasickova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Jana Summerová

Asistentka pedagoga
summerova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Veronika Priharová

Asistentka pedagoga
priharova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mgr. Monika Takáčová

Asistentka pedagoga, výchovný poradce
takacova@parentes.cz
ZŠ Parentes

Mária Müllerová

Učitelka výtvarné výchovy a pracovních činností, vychovatelka školní družiny
ZŠ Parentes

Ondřej Hájek

Výpomoc v odpolední družině, kroužek Anglická družina
ZŠ Parentes

Mgr. Sára Pokorná

Odborný průvodce projektu Rozvoj demokratické kultury v
ZŠ Parentes

Vendula Moravcová

Dohled nad žáky před začátkem vyučování
ZŠ Parentes

Emilie Hasmanová

Dohled nad žáky před začátkem vyučování
ZŠ Parentes

Milan Holeček

Dohled nad žáky před začátkem vyučování
ZŠ Parentes

Patricia Cerón Rodriguez

Dohled nad žáky před začátkem vyučování
ZŠ Parentes

Mgr. Natálie Kříhová

Asistentka
krihova@parentes.cz
MŠ Parentes

Administrativa

Bc. Vlasta Kopová

Hospodářka
ZŠ Parentes

Eva Lukešová

Hospodářka
lukesova@parentes.cz
MŠ Parentes

Chcete se k nám přidat?

Těšíme se, že poznáme nové kolegy, kteří učí s radostí a touží ve výuce uplatnit svou kreativitiru a své nápady.

Nabídka zaměstnání