Školka (3-5 roky)
První stupeň
Druhý stupeň

Druhý stupeň

Personalizovaná výuka

Každému žákovi v programu Základní školy Parentes se od jeho příchodu do školy věnuje pověřený pedagog. Cílem je, aby každý student s podporou rodičů a svého učitele poznal sám sebe a vypracoval svůj osobní projekt na zlepšení.

Role rodiny

Rodina je základem. Škola nikdy nenahradí v procesu výchovy roli rodičů. Proto je tak důležitá komunikace školy s rodinou a rodiny se školou. Vzájemnou provázanost podporují schůzky rodičů s tutorem, komunikace s třídním učitelem a případně ostatními pedagogy. Škola rodičům nabízí v průměru 1 akci měsíčně, kde se mohou dozvědět něčo nového o výchově, sdílet s ostatními rodiči i pedagogy, pobavit se…

Technologie

Role moderních technologií v posledních letech rychle stoupá. Ani naše škola nezůstává pozadu. S pomocí šikovných nástrojů dětem přibližujeme nové možnosti a motivujeme je k užitečnému využití technologií.

Dobrovolnictví

Prostřednictvím dobrovolných činností si lidé vytvářejí své vlastní hodnoty, jako je respekt, tolerance, účast a dialog. Jinými slovy, kromě toho, že přispíváme ke zlepšení společnosti, se zlepšujeme i jako lidé. I v této oblasti postupně nabízíme žákům možnost rozvinout další stránku své osobnosti.

Otevírací doba

Parentes nabízí prodlouženou otevírací dobu od 7:00 do 17:00

Více informací

Doplňkové aktivity

To jsou všechny služby a aktivity, které škola Parentes nabízí

Více informací

Španělština

V základní škole dětem na druhém stupni přibývá druhý cizí jazyk již od šesté třídy. Většina rodičů volí španělštinu. Tímto jazykem se hovoří nejen ve Španělsku, ale též na většině území Jižní a Střední Ameriky. Kdo umí španělsky, velmi rychle se naučí i italsky nebo francouzky, jelikož tyto jazyky patří do stejné jazykové skupiny.

Německý jazyk

Od šesté třídy si žáci vybírají druhý cizí jazyk. Volí mezi němčinou a španělštinou. Nicméně ani v případě, že „vyhraje“ španělský jazyk, nemusí žáci smutnit. Škola má rodilou mluvčí, která nabízí kroužek německého jazyka.