Školka (3-5 roky)
První stupeň
Druhý stupeň

Druhý stupeň

Personalizovaná výuka

Každému žákovi v programu Základní školy Parentes se od jeho příchodu do školy věnuje osobní učitel. Cílem je, aby každý student s podporou rodičů a svého učitele poznal sám sebe a vypracoval svůj osobní projekt na zlepšení.
María, bývalá studentka, vzpomíná: „V ZŠ Parentes jsem měla učitele, který mě naučil, jakou hodnotu má úsilí a studijní plán; že velký pokrok a úspěch pramení z každodenního boje.“ Mentoring plní také funkci kariérního poradenství, kdy se zabývá silnými stránkami, dovednostmi a schopnostmi člověka a hledá způsob, jak je využít.

Role rodiny

Rodiče žáků absolvují osobní pohovory s lektory i čtvrtletní schůzky, kde mají přístup k užitečným znalostem a zkušenostem pro vzdělávání svých dětí. Mohou se také zúčastnit konferencí o aktuálních problémech.

Technologie pro humanizaci

Dobrovolnická činnost

Prostřednictvím dobrovolných činností si lidé vytvářejí své vlastní hodnoty, jako je respekt, tolerance, účast a dialog; Jinými slovy, kromě toho, že přispíváme ke zlepšení společnosti, se zlepšujeme i jako lidé. Díky dobrovolnickému programu si studenti rozšiřují obzory a učí se dívat na svět z nových perspektiv.

Plán

Parentes CZ nabízí prodlouženou otevírací dobu od 7:00 do 18:00

Více informací

Doplňkové aktivity

To jsou všechny služby a aktivity, které škola Parentes Cz nabízí

Více informací

španělsko-anglický bilingvismus

ZŠ Parentes je oficiální bilingvní, uznává se „jménem instituce“. Kromě nezbytných požadavků na oficiální bilingvní školu existuje ve škole rozšířené používání angličtiny.

Němčina jako třetí jazyk

„Rodiče středoškoláků absolvují osobní pohovory s lektory i čtvrtletní schůzky, na kterých mají přístup k vědomostem a zkušenostem užitečným pro vzdělávání jejich dětí. Mohou se také zúčastnit konferencí k aktuálním problémům.“

Služby úsvitu

Psychopedagogická kancelář
Ošetřovatelství
Flexibilní rozvrh
Jídelna
Rodinné školení