Úvodní stránka> Život ve škole> Doplňkové činnosti a služby
Uniforma

Doplňkové aktivity a služby

Školní jídelna

Všichni žáci se mohou stravovat ve škole, kde je jim poskytována zdravá, vyvážená a pestrá strava.

Autobusová linka

Jedná se o aktuální trasy, itineráře, zastávky, jízdní řády a ceny

Psychopedagogická péče

Pro žáky mateřských, základních a středních škol a jejich rodiny. Koordinovaná práce s rodinami.

Služby mimo pracovní dobu

zadejte čas

Psychomotorický workshop

Určeno pro ty nejmenší – chlapce a dívky od 2 do 5 let. V koordinaci se školou.

Ošetřovatelská služba

V mateřských, základních a středních školách máme zdravotní sestru.

Psychopedagogické testy

Pro děti v předškolním věku a na prvním stupni. Jedná se o vysoce efektivní programy, které kladou důraz na rozmanitost.

Vědecko-technologický workshop

Dnešní studenti se učí jinak a jsou méně přístupní pedagogickým postupům založeným na pasivním učení.

Doplňkové činnosti

Doplňkové činnosti jsou dobrovolné, nediskriminační a neziskové.

Další informace