Školka (3-5 roky)
První stupeň
Druhý stupeň

První stupeň

Metodologie

Ve ZŠ Parentes nV Základní škole Parentes nejsou studenti hodnoceni jen za získání vědomostí, ale zohledňují se i dovednosti, schopnosti, hodnoty a postoje. Proto je vysoce ceněna každodenní práce a vytrvalost.

Čtvrtletní setkání s rodiči

„V Základní škole Parentes nejsou studenti hodnoceni pouze za získání vědomostí, ale zohledňují se i schopnosti, dovednosti, hodnoty a postoje. Z tohoto důvodu je každodenní práce a vytrvalost vysoce ceněna.“ Marcos, primární učitel. A pokračuje: „Tyto vlastnosti, které mají velký význam, často zůstávají ve třídě bez povšimnutí, a proto je osobní mentoring tak důležitý.“

Růst svým vlastním tempem

„Příchod do prvního ročníku prvního stupně škol je důležitý. V Základní škole Parentes je každý vítán takový, jaký je.“ Akademický koordinátor, poznamenává, že rytmus zrání žáků je různý: „některým žákům je téměř šest let, jiným bude šest let až v prosinci, proto věnujeme velkou individuální pozornost potřebám každého z nich.“

Vzájemně se poznáváme a necháme se zazářit

Komplexní přístup

Komplexní přístup

„„Jak se cítíte, jak se máte?“ V Základní škole Parentes jsou tyto otázky vždy součástí dialogu týkajícího se studijních výsledků studenta. Proto hovoříme o integrálním vzdělávání člověka.

Autonomie

Autonomie

Základní škola je rozhodujícím obdobím pro budování sebevědomí: „Malá pomoc, kterou jim můžete poskytnout při formování jejich osobnosti, se okamžitě odrazí v jejich studiu… Mým posláním je, aby studenti, o které se starám, dokázali být samostatně šťastní.“ říká Cristina.

Pozitivní posilování

Pozitivní posilování

Vzdělávání je dnes synonymem pro inovace. Vzděláváme se v hodinách, ale i při sportu, o přestávkách, v chování ke spolužákům, v péči o školu a životní prostředí. „Vždy pracujeme na pozitivním posilování, přičemž považujeme za samozřejmé, že každý žák již nyní dělá, co je v jeho silách.“ říká Ana María Serrano, lektorka prvního ročníku Primárek.

Autonomní a podpůrné

Kooperativní učení

Kooperativní učení je pro nás velmi důležité: od chvíle, kdy děti dosáhnou základní školy, začnou pracovat v týmech a každý má svou roli a odpovědnost. Učí se tak, že spolupráce s druhými je obohacuje a pomáhá jim lépe čelit životu.

Smysluplná technologie

„Od 3. ročníku prvního stupně mají žáci digitální učebnice, což představuje především tu výhodu, že nemusí nosit na zádech takovou tíhu. Žáci 1. a 2. ročníku mohou, pokud chtějí, začít pracovat ve třídě s iPadem, aby se pomalu učili tuto technologii používat. Zároveň pokračují v práci se sešity, aby neztratili výhody psaní. Cílem technologií v Alboradě je rozvíjet autonomní osobnost – připravenou na budoucnost – a solidaritu. Například v matematice propojujeme strategie a dovednosti s aplikacemi v reálném životě a využíváme digitální zdroje aktivním způsobem pro interakci s žáky.

Angličtina – každodenní realita

přirozené učení
„Pokud někdo přijde do základní školy bez znalosti angličtiny, dostane se mu specifické podpory.
Někdy se stane, že zanedlouho zjistíte, že tento žák začne mluvit nebo zpívat anglicky,
aniž by si to uvědomoval!“

Rozvoj jazyků

Angličtina a další

V MŠ Parentes se děti učí v dopoledních hodinách anglicky. V ZŠ Parentes mají žáci od první třídy AJ, dotace hodin se postupně zvyšuje. Na druhém stupni vyučujeme španělštinu nebo německý jazyk. Nabízíme jazykové kroužky.

Rodilí mluvčí

Rodilí mluvčí

Máme rodilé mluvčí anglického, španělského i německého jazyka.

Mezinárodní zapojení

Mezinárodní zapojení

Díky projektu Erasmus podporujeme rozvoj (nejen) anglického jazyka. Usilujeme o výjezdy našich žáků do zahraničí.