Úvodní stránka> Budoucí rodiče 3> Vyžádat si informace 3

Žádost o informace

ZŠ Parentes je trvale otevřen pro informace a předběžný zápis. Účast v tomto procesu nezaručuje přijetí žáka ani rezervaci místa. Cílem je, aby se o vzdělávacím projektu dozvěděly všechny rodiny, které by o něj mohly mít zájem.

Zavolejte nám!

Naše školy jsou otevřené všem bez ohledu na jejich přesvědčení. Ve společnosti Alborada prosazujeme společné hodnoty, jako je solidarita, respekt, spravedlnost a poctivost. To vše prostřednictvím křesťanského pohledu na člověka, který ho vede k tomu, aby dosáhl své nejlepší verze s postojem služby světu.

Mobil: +420 777 782 133
Telefon: +420 212 340 021

Napište nám!

Dokonalé vzdělání vyžaduje dobré osvojení znalostí. Podporujeme kulturu úsilí a vytrvalosti a dbáme na to, aby studenti byli inspirujícími lidmi, kteří vytvářejí prostředí podněcující práci a učení.

E-mail:zs@parentes.cz

Vyplňte formulář!

V Alboradě pomáháme každému studentovi objevit a rozvíjet jeho vlastní talent. Každý člověk má velmi odlišné vlastnosti a musí se naučit je co nejlépe využívat. Učíme je zvládat úspěch i frustraci, aby pochopily, že chybování je součástí cesty k dospělosti a rozvoji.

Máte nějaké otázky?

Požádáme vás o několik údajů, abychom vám mohli poskytnout potřebné informace.

+420 212 340 021