Úvodní stránka> Budoucí rodiče 3> Rodiny si nás vybírají 3

Rodiny si nás vybírají

Při výběru školy se hodnotí mnoho aspektů vzdělávacího projektu, služeb a všech jejích inovativních návrhů. Chceme vám sdělit, které položky si rodiny nejvíce cení, když si vybírají nás. Jsme si jisti, že víte, co je pro nás nejdůležitější, abychom vám pomohli se vzděláváním vašich dětí.

Hodnoty: především pro integrální formování žáků

Věrni svým charakteristickým rysům pokračujeme v úsilí o výchovu k hodnotám, což je rys, který rodiny našich škol oceňují nejvíce.

Vzdělávací projekt od lidí pro lidi

Učení, vyučování, práce, vždy s ohledem na lidský rozměr druhého a smysl pro službu druhým.

Doprovázení za účelem vzdělávání: individualizované vzdělávání

Náš vzdělávací projekt je založen na osobním, sociálním a duchovním rozvoji našich studentů.

Jsme po vašem boku, jsme jednotní: rodinná škola, která je vám nablízku.

Blízkost je jedním z hlavních znaků našich škol. Úzká jednota mezi školou a rodinou se odráží v dokonalosti našich žáků.

A co angličtina? Yes, of course

Dvojjazyčnost je jedním z našich hlavních závazků vůči studentům. Poskytnout jim jazykové nástroje a získat oficiální kvalifikaci.

Vytváříme u našich studentů sociální povědomí

Sociální rozměr je u našich žáků posilován průřezově ve všech předmětech a činnostech, kterým se věnují.

Společné soužití ve třídě i mimo ni: Nejlepší prostředí pro to, aby vaše dítě bylo šťastné.

Podporovat sociální rozměr a vzájemný respekt mezi vrstevníky a v rodině, vytvářet atmosféru harmonie ve škole i doma.

Chceme, aby rostly a rozvíjely se: Všechny stupně vzdělávání

Možnost účastnit se všech fází vzdělávání je závazkem doprovázet studenty a jejich rodiny po celou dobu jejich školní docházky a přechodu do dospělého života.

Záleží nám na vaší profesní budoucnosti.

Doprovázení našich studentů na jejich cestě za vzděláním nám umožňuje pomoci jim odpovědět na jednu z nejdůležitějších otázek v jejich životě: Co chci dělat, až vyrostu?

Náročné cíle pro dobré studijní výsledky

Hodnocení našich výsledků nám umožňuje stanovit si nové cíle při hledání neustálého zlepšování a akademické excelence.

Životní dovednosti

Učení se občanským dovednostem a domácím pracím umožňuje našim žákům být kompetentními osobami v různých situacích, které v životě nastávají.

Odpovídající zařízení pro jeho správný vývoj

Nabídnout vzdělávací, sportovní, společenské nebo duchovní zázemí, aby celá vzdělávací komunita, žáci, učitelé a rodiny, mohli těžit ze svého studijního, osobního a duchovního rozvoje.