Spolek Parentes

Kdo jsme

Spolek Parentes je neziskové nepolitické sdružení založené v roce 2008 několika manželskými páry, jež se rozhodly dětem dopřát kvalitní vzdělávání zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti a výchovu k hodnotám.

Spolek Parentes je nyní provozovatelem a Parentes Praha, kde se dětem dostává nadstandardní vzdělání, intenzivní výuka jazyků, kulturní i sportovní výchova. Spolek Parentes klade ve svých projektech také velký důraz na výběr pedagogů a jejich profesní růst. Základní i mateřská škola Parentes staví na aktivní spolupráci školy/školky s rodinami dětí a společném vytváření harmonie mezi prostředím rodiny a školy/školky pomocí tutoriálního systému vedení dětí a řady akcí pro rodiče s dětmi i bez.

Projekty Spolku Parentes vycházejí z křesťanské antropologie. Důraz na etiku a budování hodnotového základu dětí je jejich nedílnou součástí.

Všechny projekty Parentes jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit.

Chci darovat příspěvek
Ze života našich škol
Kurzy pro rodiče

Hodnotové zázemí

Děti

Veškeré výchovné působení škol zřizovaných Spolkem Parentes vychází z křesťanské antropologie. Na prvním místě nám záleží na výchově dětí a mládeže ve shodě s integrální koncepcí lidské osoby, její důstojností a svobodou prostřednictví rozvoje lidských ctností jako jsou spravedlnost, odpovědnost, úcta k druhým lidem, touha po poznání pravdy, solidarita, zdvořilost, pravdomluvnost, věrnost, pracovitost, statečnost, čímž čerpáme z tradic české a evropské křesťanské kultury. Křesťanská formace dětem pomáhá rozvíjet dobré návyky chování a získávat vlastnosti, díky kterým se mohou stát dobrými občany s poctivým jednáním, vnitřní svobodou a jasným vědomím odpovědnosti za své činy.

Školky i škola se vyhýbají srovnávání (k čemuž nám mimo jiné pomáhají i uniformy). Cílem je odhalit talenty každého dítěte a rozvíjet je tak, aby se každé dítě mohlo plně realizovat.

V základní škole vyučujeme hodinu etiky týdně (povinně). Každý měsíc se věnujeme rozvoji jedné konkrétní ctnosti (dobré vlastnosti). Dále nabízíme výuku náboženství a děti se mohou rovněž pravidelně každý týden účastnit mše svaté ve školní kapli. Mateřskou školu jednou za dva týdny navštěvuje katolický kněz, který děti krátce seznamuje s katolickou vírou.

Rodiče

Ve školách Parentes je postaráno i o rodiče: jsou jim nabízeny vzdělávací kurzy o výchově a kurzy pro manžele, které jsou koncipovány tak, aby matka a otec objevili svou jedinečnou důležitost při výchově dětí a také aby pocítili hlubokou potřebu zlepšovat svůj manželský vztah, a tím se této úlohy – být dobrým rodičem – dokázali dobře zhostit.

Součástí podpory rodiny dítěte je i formace a duchovní vedení, které se opírají o pravdy katolické víry. Využití zmíněné formace je zcela dobrovolné, v souladu se zásadou úcty ke svobodě každého člověka.

Učitelé

Při výběru pedagogů je pro nás důležitá nejen jejich odborná kvalifikace, ale také osobnost, morální profil a hodnotový systém. Vyhledáváme po všech stránkách ty nejlepší a nejodpovědnější učitele, kterým rodiče bez obav svěří své děti.

Historie

2008

Založení Občanského sdružení Parentes.
V Popovičkách (okres Praha východ) vzniká Centrum Popovičky a v Praze Centrum Malvazinka.

2009

Centrum Malvazinka začíná fungovat jako školská právnická osoba Soukromá mateřská škola Lipka Praha.

2010

V Petříkově u Prahy zahájila provoz Mateřská škola Ratolest, která navázala na činnost Centra Popovičky.

2011

Otevřena Základní škola Parentes v Dobřejovicích. V prvním školním roce začala fungovat 1. – 4. třída.
Od školního roku 2012/2013 jsou v provozu všechny třídy prvního stupně.

2014

K 1. září 2014 byla otevřena základní škola v Praze na Radlické ulici pod názvem Základní škola Parentes Praha. Otevřena byla prozatím 1. a 2. třída.

2015

Od tohoto roku Občanské sdružení Parentes provozuje pražské základní a mateřské školy.
Základní školu v Dobřejovicích a Mateřskou školu Ratolest bude spravovat Spolek Navis.

2017

Občanské sdružení Parentes se transformovalo na Spolek.
Základní škola Parentes Praha již má otevřenu 1. až 5. třídu 1. stupně.

2018

Základní škola Parentes Praha otevírá 2. stupeň.

2020

Základní škola Parentes Praha opouští Prahu 5 a stěhuje se do nových prostor budovy na Tlumačovské 32, Praha 13 – Malá Ohrada. Otevírá tam dětskou skupinu pro děti z MŠ. Přestěhování mateřské školy je naplánováno na podzim 2021