Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha
Kategorie: News, ZS Parentes

Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha

V naší základní škole i mateřské školce probíhá realizace projektu s názvem Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000672. Projekt je […]

8. srpna 2017

2 min read

V naší základní škole i mateřské školce probíhá realizace projektu s názvem Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000672. Projekt je zaměřen na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem.

Projekt je spolufinancován z  prostředků Evropských strukturálních a investičních fondůOP Praha – pól růstu ČR, řídicí orgán Hlavní město Praha.

Kombinuje témata:

  • personální podpora škol,
  • přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách,
  • projektová výuka,
  • komunitní aktivity a
  • podpora inkluzivního prostředí škol.

 

 

 

 

 

 

 

Díky grantu mohla MŠ i ZŠ na 12 měsíců zaměstnat dvojjazyčného školního asistenta, který napomáhá zdárné adaptaci dětí a žáků s OMJ.

Jak MŠ, tak ZŠ získají nové zkušenosti v rámci čtyřdenní stáže v zahraniční škole (Irsko, Španělsko), která rovněž přijímá žáky s odlišným mateřských jazykem.

Dále nás čeká projektový den, komunitně osvětové setkání a samostatné setkání rodičů na témata spojená s projektem.

Stáž v Irsku

Koncem listopadu 2019 se tři naše učitelky vydaly na stáž do Irska, kde navštívily školu prvního stupně St. Mary´s Woodside National School, která integruje děti s OMJ (rodiny z Polska, z CZ, SK, Litvy, atd.), a naučit se nové metody a postupy pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Pracovní stáž v Bratislavě

Ve dnech 14. až 17. 12. 2020 se zúčastnily paní učitelky naší mateřské školy zahraniční stáže v Bratislavě s cílem zvýšit své kompetence v oblasti práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Stáž byla realizována v rámci projektu Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha pod reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/000672.

Stáž probíhala v soukromé mateřské škole Pramienok. Paní učitelky získaly nové dovednosti v oblasti práce s dětmi a komunikace s rodiči. Stáž byla velmi povzbuzující a pro všechny nadmíru obohacující.

Prezentace

 

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru