Získali jsme grant na rozvoj demokratické kultury ve škole

Získali jsme grant na rozvoj demokratické kultury ve škole

Naše škola získala finanční podporu v rámci grantu Rozvoj demokratické kultury v ZŠ Parentes. Součástí projektu je například zářijový pětidenní rozvojový kurz, kterého se zúčastní žáci prvního stupně. Podobný výjezd plánujeme v květnu.

Projekt je spolufinancován z  prostředků ESIF, OP Praha – pól růstu ČR, řídicí orgán Hlavní město Praha.

Cílem projektu je rozvoj demokratické kultury a klimatu ve škole za pomoci odborného průvodce, v propojení s ním budou realizovány 3 klíčové aktivity:

  • spolupráce v rámci pedagogického sboru (inovace obsahu předmětu etika),
  • pětidenní rozvojový kurz pro žáky ZŠ Parentes zaměřený na podporu demokratické kultury a klimatu,
  • zapojení rodičů do vyučování s těžištěm v předání zkušeností z pracovního prostředí rodičů zasazených do rámce modelu 20 kompetencí pro demokratickou kulturu.

Mgr. Sára Pokorná

Průvodce projektu

Sára Pokorná

 

 

 

 

 

 

 

 

K projektu jsme získali i odborného průvodce – specialistu pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu, který s naší školou spolupracovat na přípravě, realizaci a vyhodnocení aktivit.

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR
Výzva 51. Demokratická kultura (část 4.1.2.2.)

Základní škola a mateřská škola Parentes Praha
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001457
Rozvoj demokratické kultury v ZŠ Parentes

Trvání: od 1. 3. 2020 do 31. 1. 2022 (23 měsíců)

 

EU