Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Získali jsme grant na rozvoj demokratické kultury ve škole
Kategorie: News, ZS Parentes

Získali jsme grant na rozvoj demokratické kultury ve škole

3. září 2020

1.6 min read

Získali jsme grant na rozvoj demokratické kultury ve škole

Naše škola získala finanční podporu v rámci grantu Rozvoj demokratické kultury v ZŠ Parentes. Součástí projektu je například zářijový pětidenní rozvojový kurz, kterého se zúčastní žáci prvního stupně. Podobný výjezd plánujeme v květnu.

Projekt je spolufinancován z  prostředků ESIF, OP Praha – pól růstu ČR, řídicí orgán Hlavní město Praha.

Cílem projektu je rozvoj demokratické kultury a klimatu ve škole za pomoci odborného průvodce, v propojení s ním budou realizovány 3 klíčové aktivity:

  • spolupráce v rámci pedagogického sboru (inovace obsahu předmětu etika),
  • pětidenní rozvojový kurz pro žáky ZŠ Parentes zaměřený na podporu demokratické kultury a klimatu,
  • zapojení rodičů do vyučování s těžištěm v předání zkušeností z pracovního prostředí rodičů zasazených do rámce modelu 20 kompetencí pro demokratickou kulturu.

Na těchto odkazech nabízíme návod na zorganizování pětidenního rozvojového kurzu pro žáky prvního stupně ZŠ, zaměřeného na rozvoj různých hodnot a postojů DK: VARIANTA 1, VARIANTA 2

Zde jsou k dispozici didaktické materiály pro použití v hodinách etiky apod.: MATERIÁLY

Mgr. Sára Pokorná

Průvodce projektu

K projektu jsme získali i odborného průvodce – specialistu pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu, který s naší školou spolupracovat na přípravě, realizaci a vyhodnocení aktivit.

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR
Výzva 51. Demokratická kultura (část 4.1.2.2.)

Základní škola a mateřská škola Parentes Praha
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001457
Rozvoj demokratické kultury v ZŠ Parentes

Trvání: od 1. 3. 2020 do 31. 1. 2022 (23 měsíců)

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru