Praktické informace & dokumenty

Zde najdete některé další nformace ohledně organizace výuky v Základní škole Parentes Praha.

Tutoriální systém

Tutoriální systém patří k základním stavebním kamenům projektu školy Parentes. V praxi představuje pravidelné schůzky tutora s dítětem a tutora s oběma rodiči.

Začátkem školního roku přidělí vedení školy každému dítěti svého tutora. Rodiče obdrží jméno a kontakt mailem.

Tutor, tedy osoba, která dítě během roku „doprovází“, se schází s dítětem pravidelně jednou až dvakrát za měsíc.
Schůzka tutora s rodiči proběhne třikrát do roka zpravidla v těchto termínech:

  1. schůzka: do konce listopadu
  2. schůzka: do konce února
  3. schůzka: do konce května

Datum schůzky si vždy dohodnou rodiče s tutorem dle vlastních možností. Podmínkou je účast obou rodičů na schůzce.

Více o tutoriálním systému

Poradenství

Výchovný poradce školy

Mgr. Radka Petrasová
E-mailpetrasova@parentes.cz
Konzultační hodiny: úterý 11:30 – 12:20

Metodik prevence školy

Mgr. Marcela Kyzlinková
E-mailkyzlinkova@parentes.cz

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Pernerova 8
186 00 Praha 8
Tel. / Fax: 222 322 624
Mobil: 739 012 074
E-mail: poradna@kppp.cz
Webwww.kppp.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

Kuncova 1580/1
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel./fax: 251 611 803, 251 613 572
Emailoppp5@volny.cz
Web: www.oppp5.cz

Náš školní vzdělávací program

se jmenuje Škola pro rodinu a najdete jej zde:

Vzdělávací program ZŠ Parentes 

Dokumenty pro rodiče žáků

Výroční zprávy školy

Kancelář školy

Hospodářka školy
Úřední hodiny: Po – Pá 8:15 – 15:00

E-mail: hospodarka@parentes
Telefon: 212 340 021

Odhlašování obědů

Finance

Od 1. 3. 2021 používáme pro management plateb systém Edupage, kde jsou nastaveny předpisy plateb pro jednotlivé děti. Více o platbách. 

Cena obědů cena oběda je 40 Kč Více o stravování
Poplatek za družinu 500 Kč za pololetí Více o školní družině
Školné individuální – rozhoduje ekonomický pohovor se zástupcem zřizovatele Více o školném

Jak zaplatit školné

Uniformy uniformy zajišťuje škola, hradí rodiče Více informací o uniformách včetně cen