Časový plán

Školní rok 2021/2022

Školní družina je pro děti v provozu (mimo vyučovací hodiny a polední pauzu) od 7:00 do 17:00.

Školní budova je uzavřena, rodiče mají pro příchod s dětmi do školy přidělen vstupní kód. Veřejnost má do školy přístup pouze na základě předem domluvené schůzky.

Výuka začíná vždy v 8:45.

Vyučovací hodiny

  • 8:45 – 9:30, 9:40 – 10:25, 10:45 – 11:30, 11:35 – 12:20, 12:25 – 13:10
  • 13:10 – 13:55, 14:00 – 14:45, 14:50 – 15:35

Přestávky

  • Přestávky v dopoledním vyučování: 9:30 – 9:40, 10:25 – 10:45, 11:30 – 11:35
  • Polední přestávka na oběd: 12:20 – 13:10 nebo 13:10 – 14:00
  • Přestávky v odpoledním vyučování: 13:55 – 14:00, 14:45 – 14:50
  • Konec odpoledního vyučování: 1. stupeň nejpozději 14:45, 2. stupeň nejpozději 15:35

M = matematika, ČJ = český jazyk, AJ = anglický jazyk, Prv = prvouka, Náb = náboženství, TV = tělesná výchova, HV = hudební výchova, E = etika, VV = výtvarná výchova, PČ = pracovní činnosti, AJk = konverzace v anglickém jazyce, Př = přírodověda/přírodopis, Vl = vlastivěda, Inf = informatika, F = fyzika, Ze = zeměpis, ŠJ = španělština, Dě = dějepis, Che = chemie

1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Regina Kolůchová
Kontakt: koluchova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ M ČJ Náb O HV
Út ČJ AJ Prv S/MŠe O TV TV
St ČJ M E AJK O
Čt ČJ M AJ O VV
ČJ M Prv ČJ O

2. třída

Třídní učitelka: Mgr. Kristýna Malíková
Kontakt: malikova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ M Prv O VV
Út ČJ AJ M S/MŠe O Náb
St ČJ M Prv ČJ O TV TV
Čt ČJ AJK M E HV O
ČJ AJ M ČJ O

3. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Melecká
Kontakt: melecka@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ M Prv  ČJ O VV
Út ČJ M AJ S/MŠe O HV
St ČJ AJ M Prv O TV TV
Čt ČJ M  ČJ AJ O Náb
ČJ M AJK E O

4. třída

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Kyzlinková
Kontakt: kyzlinkova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ  ČJ M E O AJk HV
Út M M O TV TV
St ČJ  ČJ M AJ O VV VV
Čt AJ AJ  ČJ Náb O VI VI
ČJ  ČJ M S/MŠe O

5. třída

Třídní učitelka: Michaela Šponar Fojtová, DiS.
Kontakt: sponarfojtova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ M VI AJ O ČJ AJK
Út AJ ČJ M E O ČJ Náb
St AJ  ČJ M O TV TV
Čt ČJ AJ  M VV O Inf
ČJ  M M S/MŠe O HV

6. třída

Třídní učitel: Bc. Marta Nocarová
Kontakt: nocarova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po AJ AJ M O ŠJ E
Út M M  F  ČJ Ze O AJK
St ČJ ČJ M VV VV O HV Inf
Čt  Náb ČJ  ČJ AJ O TV TV
ŠJ M S/MŠe Ze O

7. třída

Třídní učitelka: Mgr. Žofia Borzíková
Kontakt:  borzikova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po AJ AJ Ze HV  ŠJ O   ČJ
Út ČJ  ČJ Inf M O AJK
St Ze ČJ VV VV O Náb
Čt  ČJ M  M AJ O TV TV E
ŠJ F S/MŠe M O

8. třída

Třídní učitelka: Mgr. Radka Petrasová
Kontakt:  petrasova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po AJ AJ  M  ŠJ  ČJ O F
Út ČJ AJ Ze E O Che AJK
St ČJ Ze M  M ŠJ O VV
Čt M HV ČJ AJ O TV TV Náb
 Dě F S/MŠe ČJ O

9. třída

Třídní učitelka: Eliška Hoppeová, DiS.
Kontakt:  hoppova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po M M  ŠJ  ČJ O F Ze
Út HV ČJ ČJ AJ AJ O Che
St M M ČJ  ŠJ O VV
Čt Che M ČJ AJ O TV TV Náb
F  Dě AJ AJK E O