Rozvrh hodin

Školní rok 2022/2023

Školní družina je pro děti v provozu (mimo vyučovací hodiny a polední pauzu) od 7:00 do 17:00.

Školní budova je uzavřena, rodiče mají pro příchod s dětmi do školy přidělen vstupní kód. Veřejnost má do školy přístup pouze na základě předem domluvené schůzky.

Výuka začíná vždy v 8:45.

Vyučovací hodiny

  • 8:45 – 9:30, 9:45 – 10:30, 10:45 – 11:30, 11:35 – 12:20, 12:25 – 13:10
  • 13:10 – 13:55, 14:00 – 14:45, 14:50 – 15:35

Přestávky

  • Přestávky v dopoledním vyučování: 9:30 – 9:45, 10:30 – 10:45, 11:30 – 11:35
  • Polední přestávka na oběd: 12:20 – 13:10 nebo 13:10 – 14:00
  • Přestávky v odpoledním vyučování: 13:55 – 14:00, 14:45 – 14:50
  • Konec odpoledního vyučování: 1. stupeň nejpozději 14:45, 2. stupeň nejpozději 15:35

M = matematika, ČJ = český jazyk, AJ = anglický jazyk, Prv = prvouka, Náb = náboženství, TV = tělesná výchova, HV = hudební výchova, E = etika, VV = výtvarná výchova, PČ = pracovní činnosti, AJk = konverzace v anglickém jazyce, Př = přírodověda/přírodopis, Vl = vlastivěda, Inf = informatika, F = fyzika, Ze = zeměpis, ŠJ = španělština, Dě = dějepis, Che = chemie, S = samostudium & možnost mše sv.

1. třída

Třídní učitelka: Zuzana Světlíková
Kontakt: svetlikova@parentes.cz

  8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ M TV TV O ČJ    
Út ČJ M AJ Prv O E Náb  
St ČJ M AJk S/Mše O      
Čt ČJ AJ VV O Prv    
ČJ M ČJ HV O      

2. třída

Třídní učitelka: Regina Kolůchová
Kontakt: koluchova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ M Prv VV O
Út AJ M ČJ ČJ O TV TV
St ČJ AJk M S/Mše O E
Čt AJ ČJ M HV O Náb
ČJ M Prv ČJ O

3. třída

Třídní učitelka: Kristýna Malíková
Kontakt: malikova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ M Prv  AJ O VV VV
Út ČJ AJ M ČJ O HV
St AJk ČJ M  S/Mše ČJ O Náb
Čt ČJ M  M Prv O E
AJ ČJ TV TV O

4. třída

Třídní učitelka: Václav Svoboda
Kontakt:  svoboda@parentes.cz

  8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ  M HV AJ O TV TV  
Út ČJ AJ M O VV VV  
St ČJ  AJ M Vl AJk O ČJ  
Čt ČJ M  ČJ E O Náb  
ČJ M Inf S/Mše O      

5. třída

Třídní učitelka: Marcela Kyzlinková
Kontakt: kyzlinkova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ ČJ AJ AJ O E Náb
Út M M ČJ O VV
St ČJ  ČJ AJ AJ HV O AJk
Čt M M  Vl Vl O TV TV
ČJ  Inf M S/Mše O ČJ

6. třída

Třídní učitel: Klára Jůzková
Kontakt:  juzkova@parentes.cz

  8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po Ze AJ M ŠJ O Inf  
Út ČJ F AJ  Ze M O M
St ČJ M ŠJ O TV TV  
Čt  ČJ ČJ  M E O HV Náb
AJ ČJ S/Mše VV O    

7. třída

Třídní učitelka: Marta Nocarová
Kontakt:  nocarova@parentes.cz

8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po M ČJ AJ ŠJ  ČJ O   HV
Út ČJ M  AJ Ze ČJ O Náb
St ŠJ F O TV TV
Čt  M Ze E O VV VV
ČJ AJ M S/Mše Inf O

8. třída

Třídní učitelka: Žofia Borzíková
Kontakt:  borzikova@parentes.cz

  8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ AJ AJ  HV  ŠJ O F ČJ
Út F Ze AJ ČJ M O Che Inf
St ČJ ŠJ  Př O TV TV Náb
Čt M M Che O E
Ze AJ ČJ S/Mše M O    

9. třída

Třídní učitelka: Radka Petrasová
Kontakt:  petrasova@parentes.cz

  8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:45 – 11:30 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 13:10 – 13:55 14:00 – 14:45 14:50 – 15:35
Po ČJ M  AJ  Ze Inf O ŠJ F
Út AJ M ČJ O HV F
St M ČJ  ŠJ O TV TV Náb
Čt M Che Che ČJ O E
M  AJ ČJ  S/Mše AJ O