Úvodní stránka/MŠ Parentes/Školné & stravování

Školné & stravování

Školné

  • Školné při každodenní docházce 5 dní v týdnu: 8 500 Kč měsíčně,
  • Školné při každodenní polodenní docházce 5 dní v týdnu: 7000 Kč měsíčně.

Usilujeme o to, aby se finanční situace rodiny nestala překážkou pro přijetí dítěte do naší školky. V odůvodněných případech jsme  připraveni se domluvit na individuální výši školného.
Poskytujeme slevu na sourozence.

Ceník platný od 1. 9. 2021

Mateřská škola Parentes
Program Čas 5 dní v týdnu 4 dny v týdnu 3 dny v týdnu 2 dny v týdnu 1 den v týdnu
Celodenní 7:30 – 17:00 8.500 Kč 8.000 Kč 7.500 Kč 7.000 Kč 6.500 Kč
Půlden 7:30 – 13:00 7.000 Kč  6.500 Kč 6.000 Kč 5.500 Kč 5.000 Kč

Slevy na školném v MŠ a ZŠ Parentes

Slevy
Při platbě školného na rok dopředu sleva 10 %
2. dítě v projektu 10 %
3. dítě v projektu 20 %

Platby školného

Školné je potřeba hradit vždy předem, a to do 15. dne předchozího měsíce.

Číslo účtu pro platby školného:

Prosím použijte při platbě přidělený variabilní symbol (nemáte-li, ředitelka MŠ vám jej přidělí).

Po ukončení kalendářního roku vám vystavíme potvrzení o celkové výši zaplaceného školného, kterou lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmů.

Stravování

Dopolední a odpolední svačinky zajišťujeme sami, dbáme na vyváženou stravu s dostatkem vitamínů, dodržujeme pitný režim. K cereáliím a pečivu podáváme mléko, k ovoci podáváme šťávu, příp. mírně slazený čaj či vodu.Samozřejmostí je potravinářský průkaz u osob vydávajících jídlo.

Obědy dovážíme. Vybíráme taková jídla, která se nejlépe hodí pro děti předškolního věku.

Cena svačinky je  18 Kč za jednu.
Cena oběda je 40  Kč.

Stravné je splatné do 10. dne následujícího měsíce.

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů se uskutečňuje přes EduPage.

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout ve vlastní nádobě do 14:00 hodin.

Svačinky lze odhlásit v den absence ráno do 8:00.

Děkujeme za pochopení.

Platby na účet

Prosíme u všech plateb o uvádění variabilního symbolu, účelu platby a příslušného období (školné, stravné, doplatek, uniforma, název kroužku atp.).