Neziskovost

Všechny projekty Spolku Parentes jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit.

Z čeho je naše školka financována?

1. Dostáváme dotace na žáka ze státního rozpočtu. I když je tento příspěvek významný, pokrývá jen zhruba třetinu nákladů na provoz školky.

2. Značnou část příjmů tvoří dary rodičů a externích dárců.

3. Pro pokrytí provozních nákladů je od rodičů vybíráno školné.

Spolek Parentes, zřizovatel školky, je zapojeno do programu společnosti Google pro neziskové organizace.

Vzhledem k tomu, že se snažíme dětem poskytnout kvalitní zázemí, program i vysokou úroveň personálu a zároveň udržet školné na co nejnižší hladině, tvoří dary významnou část našich příjmů.

Pokud se rozhodnete nás podpořit jakýmkoliv finančním či materiálním darem, budeme vám velmi vděční.

Chcete nám věnovat finanční dar?

Finanční dary jsou pro nás nesmírně důležité. Pomáhají nám financovat naše aktivity, zajistit chod školy, pravidelně zvyšovat profesionální úroveň vyučujících a integrovat znevýhodněné děti.

Chci darovat příspěvek

Chcete věnovat školce věcný dar?

Prohlédněte si pravidelně aktualizovaný seznam věcí, které sháníme.

Chci pomáhat jinak