Nejčastěji kladené otázky (FAQ)

Škola je otevřena každé rodině, která se školou sdílí základní hodnotový systém. Škola je pro všechny rodiny, které chtějí se školou spolupracovat na zlepšení svého rodinného potenciálu.

Přijímání dětí

Školné je stanoveno ve výši 7.000 Kč měsíčně. Platí se dvanáct měsíců.

Škola má fixní náklady (mzdy, nájem, energie) také v průběhu letních prázdnin. Tyto náklady je nutné dále hradit.

Taková možnost není v našem státě nikde ukotvena, tudíž ne. Školné není dar 🙂

Ve škole Parentes to znamená, že nám není žádný žák lhostejný. V souladu s principy křesťanské antropologie se snažíme rozvinout u každého žáka to nejlepší, co ze sebe může dát. Současně usilujeme o co nejmenší ideologickou zátěž výuky.

Náboženství není ve škole povinné. Povinný je předmět etika, kde jsou žáci vedeni k rozvoji osobnostního potenciálu prostřednictvím studia jednotlivých ctností. To patří k základním pilířům školy.

Účast na mši svaté není ve škole povinná. Žáci, kteří se neúčastní mše svaté mají v tu dobu čas na samostudium.

V současnosti je maximum 20 dětí. Individuální přístup je pro nás zásadní a ten dětem zajistíme jen v menších třídách.

Ne. Naše škola nepatří k takzvaným alternativním školám, jako je například Waldorfská nebo Montessori-škola. Inspirujeme se však inovativními metodami výuky.
Na druhou stranu se dá říci, že alternativní jsme: zásadně se lišíme od státních škol i od ostatních českých soukromých škol, a to především přístupem k dětem a rodičům.

Výukové metody v naší škole

Uniforma je jedním ze základních aspektů vzdělávacího konceptu naší školy. Nošení uniforem stírá sociální rozdíly mezi dětmi, vede k rozvoji společenských kompetencí žáků a zvyšuje lidskou úroveň ve škole.

Děti se učí matematiku podle pana profesora Hejného, v první třídě začínáme číst s využitím genetické metody, připravujeme pravidelně projektová dopoledne, chodíme na výlety a kulturní akce.

Výukové metody v naší škole

Máme obojí.
Rodiče vidí rádi jedničky. A slovní hodnocení poví, co se ze známek nedá vyčíst.

Známkování nebo slovní hodnocení

Angličtinu se učí děti již od první třídy dvakrát týdně. Mimo to si mohou přibrat jako nepovinnou anglickou konverzaci. A do třetice – po vyučování do 14:45 u nás mají děti anglickou družinu.

Kromě angličtiny, která je v rozvrhu od 1. třídy, se od 6. třídy děti učí španělštinu, vede ji rodilá mluvčí. Mimo to se všechny děti mohou přihlásit na kroužek němčiny, který vyučuje také rodilá mluvčí. V případě zájmu nabízíme i francouzský jazyk.

Kroužky vypisujeme každý rok podle zájmu rodičů – necháváme se inspirovat jejich požadavky. Nabízíme hudební kroužek (sbor & rytmus), hru na klavír, kytaru či flétnu, dramatický kroužek, step, německý jazyk, logické a deskové hry, fotbal, výtvarný kroužek, programování, čtenářský klub…

Kroužky

Ano, ke škole náleží soukromé parkoviště.

Ve škole máme vlastní výdejnu.

Stravování

Máte další otázky?

Zeptejte se! Nebo si rovnou domluvte schůzku.

Ředitelka školy 
Mgr. Veronika Rybníčková

Mobil: 777 782 133

E-mail: rybnickova@parentes.cz