Nejčastěji kladené otázky (FAQ)

Ne. Přijímáme děti z jakékoliv rodiny, která má o koncept naší školy vážný zájem.

Přijímání dětí

V současnosti je maximum 20 dětí. Individuální přístup je pro nás zásadní a ten dětem zajistíme jen v menších třídách.

Ne. Naše škola nepatří k takzvaným alternativním školám, jako je například Waldorfská nebo Montessori-škola. Inspirujeme se však inovativními metodami výuky.
Na druhou stranu se dá říci, že alternativní jsme: zásadně se lišíme od státních škol i od ostatních českých soukromých škol, a to především přístupem k dětem a rodičům.

Výukové metody v naší škole

Děti se učí matematiku podle pana profesora Hejného, v první třídě začínáme číst s využitím genetické metody, připravujeme pravidelně projektová dopoledne, chodíme na výlety a kulturní akce.

Výukové metody v naší škole

Máme obojí.
Rodiče vidí rádi jedničky. A slovní hodnocení poví, co se ze známek nedá vyčíst.

Známkování nebo slovní hodnocení

Angličtinu se učí děti již od první třídy dvakrát týdně. Mimo to si mohou přibrat jako nepovinnou anglickou konverzaci. A do třetice – po vyučování do 14:45 u nás mají děti anglickou družinu.

Kromě angličtiny, která je v rozvrhu od 1. třídy, se od 6. třídy děti učí španělštinu, vede ji rodilá mluvčí. Mimo to se všechny děti mohou přihlásit na kroužek němčiny, který vyučuje také rodilá mluvčí. V případě zájmu nabízíme i francouzský jazyk.

Kroužky vypisujeme každý rok podle zájmu rodičů – necháváme se inspirovat jejich požadavky. Nabízíme hudební kroužek (sbor & rytmus), hru na klavír, kytaru či flétnu, dramatický kroužek, step, německý jazyk, logické a deskové hry, fotbal, výtvarný kroužek, programování, čtenářský klub…

Kroužky

Ano, ke škole náleží soukromé parkoviště.

Přestěhovali jsme se na adresu Tlumačovská 32, Praha 13.

Ano, ve školním roce 2018/2019 jsme otevřeli 2. stupeň.

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Školné si rodiče domluví na schůzce, které říkáme ekonomický pohovor. Respektujeme finanční možnosti rodin a současně bereme v úvahu potřeby školy. Školné se pohybuje v rozmezí 3.500 Kč až 7.000 Kč měsíčně.

Taková možnost není v našem státě nikde ukotvena, tudíž ne. Školné není dar 🙂

Ve škole máme vlastní výdejnu.

Stravování

Tento systém u nás zatím nefunguje, plánujeme jej zavést až při dostatečném počtu dětí, financí a personálu. Odděleným vzděláváním chlapců a dívek chceme dosáhnout efektivnějšího učení i osobního rozvoje. Zkušenost učitelů po celém světě ukazuje, že právě školy, kde děvčata a chlapci studují odděleně, dosahují nejlepších výsledků. Nicméně toto téma by bylo na dlouhý rozhovor.

Máte další otázky?

Zeptejte se! Nebo si rovnou domluvte schůzku.

Ředitelka školy 
Mgr. Veronika Rybníčková

Mobil: 777 782 133

E-mail: rybnickova@parentes.cz