Školné

Projekty Spolku Parentes jsou koncipovány jako neziskové a veškeré příjmy spolku jsou použity na rozvoj jeho aktivit

Z čeho je naše škola financována

  1. Dostáváme dotace na žáka ze státního rozpočtu. I když je tento příspěvek významný, pokrývá jen zhruba třetinu nákladů na provoz školy.
  2. Značnou část příjmů školy tvoří dary rodičů a externích dárců.
  3. Pro pokrytí provozních nákladů je od rodičů vybíráno školné.
  4. Pokud je to v možnostech rodiny, poskytují rodiče po dobu docházky svých dětí do školy půjčku na financování potřebného vybavení školy.
  5. Do budoucna počítáme s podporou ze strany nově založeného Nadačního fondu Parentes.

Jak je školné vysoké?

Výše školného a případné půjčky na financování vybavení se stanoví individuálně na základě ekonomického pohovoru zástupce Spolku Parentes s rodiči dítěte. Výše školného by neměla být překážkou pro vstup do projektu

Poskytujeme slevu na sourozence.

Dohodnuté ekonomické podmínky jsou zaneseny do Smlouvy o školní docházce. Výše školného i výše půjčky může být po dohodě v průběhu docházky dítěte do školy upravena v závislosti na ekonomické situaci rodiny.

 Základní škola Parentes Praha
 Školné 7 000 Kč/měsíc 84 000 Kč/rok
 Školné se platí po dobu 12 měsíců.

Slevy na školném v ZŠ a MŠ Parentes Praha

Slevy
Při platbě školného na rok dopředu 10 %
2. dítě v projektu 20 %
3. dítě v projektu 40 %

Stojíte o naši školu, ale nemůžete si dovolit platit školné

Jestliže rodiče projeví opravdový zájem o účast v našem projektu, nesmí být jejich finanční situace překážkou přijetí dítěte do naší školy. Během ekonomického pohovoru zástupce zřizovatele s rodiči se hledá přijatelná varianta platby školného, přičemž počítáme s využitím nadačního fondu, ze kterého bude možné hradit stipendia.

Jak platit školné?

Bankovní údaje a pokyny k platbě se dozvíte zde:

Platba školného