Výběr a další vzdělávání pedagogů

Výběr pedagogů

Noví uchazeči procházejí náročným výběrovým řízením. Každý pedagog Základní školy Parentes Praha se dále vzdělává ve svém oboru – absolvuje různá školení, sdílí své zkušenosti s ostatními atd.

Pedagog ve škole Parentes nemá dosahovat pouze profesních kvalit, být dobrým učitelem či vychovatelem. Důležitá je také morální a osobnostní zralost. Musí být nadšen do práce a ochoten dále se vzdělávat. V dětech podporuje kreativitu a kritické myšlení.

Naši učitelé potřebují schopnost skvěle komunikovat jak s dětmi, tak s rodiči. Stávají se totiž tutory a je jim svěřeno osobní vedení dětí ve spolupráci s rodiči.

Chcete se k nám přidat?

Nabídka zaměstnání

Absolvovaná školení, konference a další vzdělávání našich učitelů

Školní rok 2016/2017

 • Spolupráce pedagoga s rodiči (Etická výchova, o.p.s.)
 • SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE MŠMT – 2017 (Prevence-info.cz)
 • Prosociální komunikace (Etická výchova, o.p.s.)
 • S komiksem do hodiny (Varianty)
 • Komunikace s rodiči v problémových situacích (Portál)
 • Otevřená komunikace a konstruktivní kritika (Etická výchova, o.p.s.)
 • Konzultace k výzvě č. 02_16_022 – Šablony OP VVV (NIDV)
 • Indikace a kontraindikace metod výuky ČJ na ZŠ (Trampolining, Mgr. Bohumila Toupalová)
 • ADHD ve třídě, školní družině (Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.)
 • Písničky Pavla Jurkoviče s hrou na zvonkohry a s pohybem (Portál)
 • Zábavné pokusy a hry pro první stupeň (Marstafit)
 • Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních (MŠMT)
 • ADHD ve třídě, školní družině (Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.)

Školní rok 2015/2016

 • III Jornada Colegios Europa: Familia cristiana y educación en la fe (DIR Senara, Madrid)
 • Rozvoj matematické gramotnosti v praxi (ČŠI)
 • Informační seminář pro žadatele KA1 Erasmus+ (DZS)
 • Práce s odměny a tresty ve škole (Etická výchova, o.p.s.)
 • Jak na genetickou metodu (Nakladatelstvím Fraus)
 • Společné vzdělávání a OP VVV (NIDV)
 • Prosociální komunikace (Etická výchova, o.p.s.)
 • Konference sCOOLweb (sCOOL web)
 • Jednání k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 5 (MČ Praha 5)

Školní rok 2014/2015

 • Hry, nápady a náměty o přírodě (NIDV)
 • Seminář k výsledkům Mezinárodního šetření o vyučování a učení T A L I S 2 0 1 3 (ČŠI)
 • Google Apps – přehled možností, nasazení a správa ve školské praxi (VISK)
 • Odborné metodické školení – EDULAB (EDULAB)
 • Projekty ve výuce (NIDV)
 • Regionální informační setkání v rámci projektu „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR“ (ČŠI)
 • Informační seminář pro žadatele KA1 Erasmus+: Comenius (DZS)
 • InspIS ŠVP – modul pro práci se ŠVP (ČŠI NIQES)
 • Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky ve školství (JIRMA BOZ)
 • Výuka správného psaní v 1. ročníku základní školy (NIDV)