Neziskovost

Všechny projekty Spolku Parentes jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy spolku jsou použity na rozvoj jeho aktivit.

Z čeho je naše škola financována

  1. Dostáváme dotace na žáka ze státního rozpočtu. I když je tento příspěvek významný, pokrývá jen zhruba třetinu nákladů na provoz školy.
  2. Značnou část příjmů školy tvoří dary rodičů a externích dárců.
  3. Pro pokrytí provozních nákladů je od rodičů vybíráno školné.
  4. Pokud je to v možnostech rodiny, poskytují rodiče po dobu docházky svých dětí do školy půjčku na financování potřebného vybavení školy.
  5. Do budoucna počítáme s podporou ze strany nově založeného Nadačního fondu Parentes.

Spolek Parentes, zřizovatel školy, je zapojen do programu společnosti Google pro neziskové organizace.

Vzhledem k tomu, že se snažíme dětem poskytnout kvalitní zázemí, program i vynikající personál a zároveň udržet školné na co nejnižší hladině, musí dary tvořit významnou část našich příjmů.

Pokud se nás rozhodnete podpořit jakýmkoliv finančním či materiálním darem, budeme Vám velmi vděčni.

Chcete nám věnovat finanční dar?

Finanční dary jsou pro nás nesmírně důležité. Pomáhají nám financovat naše aktivity, zajistit chod školy, pravidelně zvyšovat profesionální úroveň vyučujících a integrovat znevýhodněné děti.

Chci darovat příspěvek

Chcete věnovat škole věcný dar?

Prohlédněte si pravidelně aktualizovaný seznam věcí, které sháníme.

Chci pomáhat jinak