Výsledky našich dětí ve SCIO testech 2017/2018 jsou nadprůměrné

Na jaře 2018 se naši páťáci zúčastnili celorepublikového srovnávacího Národního testování SCIO 2017/2018, které slouží pro získání zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR. Testování probíhalo online a celkem se jej zúčastnilo 14 540 žáků ze 484 škol v ČR. Děti jsou testovány z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, které jsou zohledněny při interpretaci výsledků.

Těší nás, že naši páťáci byli ve všech testovaných oblastech hodnoceni jako nadprůměrní. Výsledky žáků naší školy v českém jazyce jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol. Výsledky žáků v matematice jsou pak lepší než u 70 % zúčastněných škol.

SCIO: Národní testování pro 5. třídu ZŠ