Vyjádření k dnešní stávce učitelů

Náš učitelský tým se přímo nezúčastnil dnešní stávky, ale rozhodl se pro formu sepsání resumé, které chce odeslat MŠMT a vládě. Připojuje se tak k těm, kteří volají po změně stávajícího školského systému.

Vyjádření ke stávce učitelů