Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Vyhlašujeme výtvarnou soutěž: namalujte své místo na Praze 5!
Kategorie: News, ZS Parentes

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž: namalujte své místo na Praze 5!

Pojďte s námi soutěžit o skvělé čtenářské a kreativní dárky! Namalujte, nakreslete či zpracujte grafickou technikou zákoutí Prahy 5, které máte rádi a kam se […]

29. září 2020

4.2 min read

Pojďte s námi soutěžit o skvělé čtenářské a kreativní dárky! Namalujte, nakreslete či zpracujte grafickou technikou zákoutí Prahy 5, které máte rádi a kam se vracíte. Svá díla doručte do naší ZŠ Parentes do 31. října 2020.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Soutěž je určena všem žákům základních a mateřských škol Prahy 5 a je rozdělena do čtyř věkových kategorií:
1. kategorie: děti z mateřských škol
2. kategorie: 1. – 3. třída základních škol, přípravné třídy (nulté ročníky)
3. kategorie: 4. – 5. třída základních škol
4. kategorie: II. stupeň základních škol

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zahájení soutěže: 29. 9. 2020
Uzávěrka soutěže: 31. 10. 2020 –  z důvodu uzavření škol: PRODLOUŽENO DO PÁTKU 13. 11. 2020
Práce doručené po termínu uzávěrky nebudou do soutěže zařazeny.

ODEVZDÁNÍ PRACÍ

ZMĚNA z důvodu uzavření škol: PRÁCE DO SOUTĚŽE MŮŽETE ZASLAT POUZE ELEKTRONICKY jako přílohu ve formátu jpg, png nebo pdf na adresu vaculikova@parentes.cz. V předmětu e-mailu uveďte „Výtvarná soutěž“ a připojte následující údaje:

 • Jméno a příjmení autora
 • Věk autora
 • Adresa místa, které je ztvárněno
 • Název školy, kterou dítě navštěvuje

Komise vybere nejlepší práce v nejbližším termínu po odevzdání všech prací.

(Původně: Práce do soutěže můžete odevzdávat v ZŠ Parentes v kanceláři školy nebo zaslat poštou na níže uvedenou adresu: ZŠ Parentes Praha Radlická 138 150 00 Praha 5).

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v ZŠ Parentes.
Vzhledem k omezené kapacitě prostor školy budou k vyhlášení pozváni pouze výherci v jednotlivých kategoriích.
Práce se po soutěži nevracejí.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ & PRAVIDLA SOUTĚŽE

Práce jsou do soutěže přihlašovány prostřednictvím škol i jednotlivě. Za každého autora je možné do soutěže přihlásit maximálně jednu vybranou práci.

Porota vybere předběžně 4. 11. 2020 nejlepší práce (tři ze zúčastněných prací z každé věkové kategorie, v případě, že nebude některá kategorie dostatečně zastoupena, přistoupí porota k náhradním řešením). Vítězové soutěže budou předem informováni.

Dále bude na základě veřejného hlasování udělena cena veřejnosti.

Každá ze soutěžních prací podléhá posouzení vyhlašovatele z hlediska souladu s podmínkami soutěže. Do soutěže nebudou zařazeny (a pokud byly odevzdány, budou vyřazeny) práce, které:
a) svým obsahem odporují dobrým mravům,
b) byly dle informací dostupných vyhlašovateli soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,
c) jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům.

O celkovém pořadí a výsledcích soutěže budeme informovat osobně nebo e-mailem a také prostřednictvím webových stránek www.parentes.cz.

NÁMĚT

Na obrázku musí být místo, které se nachází na Praze 5 a je možné jej skutečně dohledat.

ŽÁNR

Zájemci o účast v této soutěži mohou tvořit v následujících výtvarných žánrech:

 • Malba
 • Kresba
 • Grafická technika
 • Kombinovaná technika

FORMÁT

Maximální velikost díla A4.

OZNAČENÍ PRÁCE

Na zadní straně díla musí být uvedeno:

 • Jméno a příjmení autora
 • Věk autora
 • Adresa místa, které je ztvárněno
 • Název školy, kterou dítě navštěvuje

SLOŽENÍ POROTY

Porota, která bude posuzovat odevzdané práce, se skládá z následujících:

 • Mgr. Regina Kolůchová
 • Ing. arch. Žaneta Míšková
 • MgA. Kristína Trníková
 • MgA. Barbora Stonišová
 • Mária Müllerová
 • Ing. Markéta Vaculíková

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 • Dodržení zadání
 • Originalita, nápaditost, všímavost
 • Umělecký dojem
 • Zvládnutí techniky
 • Sdělovací hodnota

OCENĚNÍ

V každé kategorii budou uděleno 1. – 3. místo a cena veřejnosti.
Hlasování o cenu veřejnosti proběhne online po odevzdání soutěžních prací, tedy po 31. 10 2020. Soutěžící o něm budou informování e-mailem.

Ceny, které budou uděleny:
1. místo: poukázka na nákup v knihkupectví v hodnotě 1 000 Kč a kreativní dárek
2. místo: poukázka na nákup v knihkupectví v hodnotě 500 Kč a drobný kreativní dárek
3. místo: poukázka na nákup v knihkupectví v hodnotě 200 Kč a drobný kreativní dárek
cena veřejnosti: poukázka na nákup v knihkupectví v hodnotě 1 000 Kč a kreativní dárek

Pravidla soutěže

Těšíme se na vaše práce!

Výtvarná soutěž

 

Štítky: Děti

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru