Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Vydávání ISIC karet
Kategorie: News, ZS Parentes

Vydávání ISIC karet

Na základě poptávky ze strany rodičů nabízíme možnost vydání karty ISIC – mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který […]

2. února 2021

6 min read

Na základě poptávky ze strany rodičů nabízíme možnost vydání karty ISIC – mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR.

Dotazy

V případě dotazů se prosím obracejte výhradně na pana zástupce Vašíčka vasicek@parentes.cz .

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?

 • Je oficiálním průkazem žáka naší školy.
 • Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.
 • Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je také omezena dobou docházky na základní školu.
 • Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 250 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí 350 Kč na jeden rok). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč.

Co přináší ISIC Školák?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Je akceptován dopravci po celé ČR jako potvrzení věku a oprávnění čerpat slevu na jízdném ve výši 75 %.
 • Možnost zřízení speciálního celoroční cestovní pojištění UNIQA.
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:- o při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech viz www.isic.cz
  – na vstupném do kulturních institucí
  – na permanentky v lyžařských areálech
  – speciální mobilní tarif od Vodafone
  – o na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek, v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech

Jak si průkaz objednat?

 • Nedílnou součástí tohoto oznámení je „Informační povinnost“ obsahující detaily o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů.
 • Agendu ISIC na naší škole řeší pan Vašíček.
 • Do 5. 2. 2021 uhraďte, prosím, poplatek 250 Kč na účet školy 2500734405/2010 (variabilní symbol jako vždy) a na e-mail vasicek@parentes.cz pošlete průkazovou fotografii žáka.
 • Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotky.
 • Podpis papírové žádosti zákonným zástupcem (držitelem) proběhne nejpozději při převzetí průkazu.
 • Hotový průkaz s pouzdrem a šňůrkou na krk bude žákům vydán ve škole.

Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů

Žádost o vydání průkazu
Na základě žádosti bude vystaven průkaz, a to ve formě plastové a/nebo digitální (dle rozhodnutí školy). Pokud je držitel průkazu mladší 15-ti let, může žádost podat jen zákonný zástupce.

Závazné prohlášení
Žádostí prohlašujete, že jste se řádně seznámil(a), souhlasíte a rozumíte následujícím právním dokumentům:

Pravidla použití průkazů a karet („Pravidla“) dostupná na https://www.isic.cz/o-nas/pravnidokumenty/pravidla-pouziti-prukazu-a-karet/, která je nutné dodržovat při užívání průkazu,

Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) dostupná na https://www.isic.cz/o-nas/pravnidokumenty/zasady-ochrany-osobnich-udaju/, kde je podrobně vysvětleno zpracování osobních údajů a práva s tím související. Stručné informace o zpracování následují.

Samostatní správci
GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272 („GTS“) a škola (viz identifikace dále v návazné dokumentacizaslané Vaší školou).

Kontaktní údaje GTS
Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, 226 222 335, legal@isic.cz, kontakty na pověřence jsou dostupné v Zásadách.

Účel zpracování pro školu
užití průkazu ke všem jeho funkcím v rámci školy, tedy zejména jako identifikačního průkazu, k potvrzení statusu studenta/zaměstnance školy a k použití v čipových zařízeních školy. Toto zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost průkazu. Škola zpracovává osobní údaje za tímto účelem po dobu trvání studia/školní docházky/zaměstnání.

Účel zpracování pro GTS
GTS je vydavatelem průkazu a právním základem zpracování je plnění smlouvy pro účel realizace objednávky, tj. vydání průkazu, evidence držitelů průkazu, jejich verifikace a kontrola (tj. následné ověření statusu držitele, umožnění čerpání slev/výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod, to vše také u partnera GTS (včetně hromadné dopravy) a dále za účelem zasílání informací souvisejících s platností průkazu a užíváním průkazu. Zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost průkazu. Zpracování probíhá po celou dobu užívání průkazu, resp. do jeho zneplatnění dle podmínek Zásad.

Kategorie údajů zpracovávaných GTS
obsah žádosti, údaje o užití průkazu a údaje školou předané do GTS (obsah žádosti, fotografie, adresa žadatele, titul, třída, ročník, osobní ID a e-mail). Žadatel (zákonný zástupce)
souhlasí s předáním údajů školou a umožnění GTS provádět pravidelnou aktualizaci všech údajů prostřednictvím informačního systému školy.

Příjemci osobních údajů
ISIC Association, Nytorv 5, 1450 Copenhagen, Denmark a kategorie zpracovatelů dle Zásad.

Oprávněné zájmy GTS
při ukončení využívání průkazu GTS uchovává omezený rozsah dokumentů pro případ kontroly orgánu dozoru nebo stížnosti subjektu dle podmínek v Zásadách.

Práva a jejich uplatnění
poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro vydání průkazu. Průkaz může být kdykoliv zneplatněn postupem dle Zásad. Každý subjekt má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů – vše podrobně vysvětleno v Zásadách včetně způsobu uplatnění práv a možnosti podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty GTS pro uplatnění všech práv a jiné požadavky jsou výše.

Dokumenty

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru