Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Testování Kalibro 2017/2018: naši třeťáci nad průměrem ČR
Kategorie: News, ZS Parentes

Testování Kalibro 2017/2018: naši třeťáci nad průměrem ČR

KALIBRO je dlouhodobý projekt, určený především základním a středním školám s cílem pomáhat školám získávat podklady pro sebehodnocení. Testování je zaměřeno na schopnost žáků použít […]

12. června 2018

0.8 min read

KALIBRO je dlouhodobý projekt, určený především základním a středním školám s cílem pomáhat školám získávat podklady pro sebehodnocení. Testování je zaměřeno na schopnost žáků použít základní znalosti a dovednosti v nových situacích s porozuměním podstatě problému.

Naši třeťáci byli testováni v šesti oblastech: český jazyk, matematika, prvouka, přírodovědný základ, anglický jazyk a ekonomické dovednosti. Testy jsme zvolili písemné, testové úlohy měly podobu buď otevřené úlohy, v níž žáci sami tvořili svou odpověď, výběrové úlohy s jedinou správnou odpovědí v nabídce, nebo tzv. partu s možností více správných odpovědí v nabídce.

Výsledky záků 3. třídy naší školy byly ve všech testech nadprůměrné! Gratulujeme!

Více informací o testování:

Kalibro

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru