Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Soutěžte o nejlepší báseň o svobodě – termín odevzdání prodloužen do 18. 11. 12:00.
Kategorie: News, ZS Parentes

Soutěžte o nejlepší báseň o svobodě – termín odevzdání prodloužen do 18. 11. 12:00.

ZŠ Parentes Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší báseň k 30. výročí sametové revoluce. Soutěž je určena pro všechny žáky základních a mateřských škol České republiky. Soutěžní […]

15. listopadu 2019

1.4 min read

ZŠ Parentes Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší báseň k 30. výročí sametové revoluce. Soutěž je určena pro všechny žáky základních a mateřských škol České republiky.

Soutěžní kategorie

 • I. kategorie: děti MŠ (s redakcí textu může pomoci rodič, dítě báseň graficky doprovodí)
 • II. kategorie: žáci 1. – 3. třídy ZŠ
 • III. kategorie: žáci 4. – 5. třídy ZŠ
 • IV. kategorie: žáci 6. – 7. třídy ZŠ

Doručení soutěžních prací

Do této soutěže lze zaslat pouze nově vytvořené práce, které dosud nebyly oceněny v žádné jiné soutěži. Počet soutěžních prací: 1 práce za žáka.

Dílo musí být fyzicky doručeno na adresu ZŠ Parentes, Radlická 138, 150 00 Praha 5, nejpozději  v pondělí 18. listopadu 2019 do 12:00 (termín byl rpodloužen).

Označení soutěžních prací

Každá soutěžní práce musí být čitelně označena následujícími údaji:

 • jméno a příjmení autora
 • věk autora
 • třída autora
 • název práce
 • název školy nebo školky

Soutěžní ceny

První tři místa v každé kategorii obdrží věcné ceny v hodnotě až 1 500 Kč.

Hodnotí se

 • rým
 • originalita
 • zda odpovídá tématu
 • kvalita odevzdaného zpracování (čitelnost, estetičnost)

Nehodnotí se

 • délka básně
 • gramatika

Slavnostní vyhodnocení soutěže

Slavnostní předání cen proběhne 27. listopadu 2019 ve 14:00 v prostorách ZŠ Parentes Praha, Radlická 138, Praha 5. Z kapacitních důvodů budou pozváni pouze výherci.

Těšíme se na vaše soutěžní práce!


Leták k soutěži

Pravidla soutěže

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru