Zásady vzdělávání
Výrazný charakter
Poslání, vize a hodnoty
Předpisy
Náš tým

Kdo jsme

Řekneme vám, kdo jsme a co navrhujeme pro zlepšení světa.

Alborada je první z přibližně třiceti škol, které jsou součástí Arenales Red Educativa. Zde usilujeme o akademickou excelenci, ale také o excelenci lidskou, protože dobrý člověk je obvykle i dobrým odborníkem. Proto je úcta k druhým, k sobě samému, k dobře vykonané práci lidskou a křesťanskou hodnotou, kterou našim žákům s pomocí rodičů vštěpujeme. Naším ambiciózním cílem je sloužit společnosti, rodinám a žákům.

„Název školy. Rodinná škola otevřená všem rodinám

Překvapilo nás, že lektorka naše děti tak dobře zná,“ říká „otec jménem“: „Řekla nám o dítěti velmi osobní věci a dala nám spoustu nápadů, jak s nimi pracovat doma.

V „nombre colegio“ jsme přesvědčeni, že je zásadní, „aby rodina a škola šly ruku v ruce“, vysvětluje Paz, učitelka angličtiny. Vždy si myslím, že starost o rodiny musí být pro učitele prioritou.“

Tímto způsobem je možné nabídnout vzdělávání přizpůsobené každému žákovi, které mu umožní dosáhnout maximálního rozvoje jeho schopností, vytvořit si vlastní kritéria a být schopen svobodně a zodpovědně se rozhodovat. Každého jednotlivce respektují, probouzejí jeho schopnosti a pomáhají mu najít cestu k plnému osobnímu naplnění: „V Alboradě,“ říká Pablo, bývalý žák, „vás naučí hodnotám, abyste si mohli svobodně vybrat.“

Takto pracujeme na individualizovaném vzdělávání a přístupu do prostoru pro rodiče.

Naše pilíře

Škola Alborada neustále inovuje.

Ve škole,“ říká XXXX, jeden z ostřílených učitelů, „jsou velmi zkušení učitelé a mladší. Od každého se denně učíme. Osobní práce, schůzky v odděleních a společná hodnocení nám umožňují rozvíjet školní vzdělávací projekt s profesionalitou a neustálou inovací.

Snažíme se o co nejlepší studijní výsledky každého žáka v rámci komplexního vzdělávání, které se zabývá všemi stránkami osobnosti: studijní, lidskou, rodinnou, občanskou, uměleckou, sportovní, sociální, etickou, duchovní atd. Po dohodě s každou rodinou připravujeme naše žáky na to, aby byli dobrými lidmi a odborníky a aby uměli čelit budoucnosti s osobní odpovědností a ve spolupráci se všemi.

Jak říká „učitelka jména“, „musíme dát našim dcerám nástroje, aby se mohly svobodně rozhodnout, ale aby se rozhodly správně. A právě v tom nám „škola jmen“ velmi pomáhá. Při výběru školy musí rodiče myslet na to, zda tam budou vaše děti spokojené, a my jsme neváhali a vybrali jsme školu „name school“.

Je to tvrdá a náročná práce, která vyžaduje hodně trpělivosti,“ uzavírá „učitel jménem“, „ale odměna je veliká. Vidět úspěch žáků je velmi příjemné.

Objevte vzdělávací programy Bright Kids, Infant, Secondary a Baccalaureate.

Vynikající vzdělání: škola pro štěstí vašeho dítěte

„Vždycky mě zaujalo „jméno otce“. Rodičům, kteří navštíví školu poprvé, říkám: „Nevím, co vám řeknou ve „jménu školy“, ale vždycky očekávejte víc od toho, co vám řeknou“.

I když se na předmět připravujete mnoho let,“ říká „učitel jménem“, „vždy musíte přemýšlet o tom, jak žáky zaujmout a jak je přimět k učení“: osobní zapojení pedagogického sboru, pedagogický výzkum a konkrétní techniky, neustálé uplatňování drobných, neustálých změn… „Nehledám to, co je snadné, ale to, co je pro ně dobré. Chci, aby se chtěli učit,“ říká „jméno“, učitelka na základní škole.

Seznamte se s konkrétními programy, s nimiž pracujeme na inovacích ve vzdělávání.

Křesťanská
identita

„Překvapilo mě, jak svobodně se ve škole přistupuje k náboženství,“ vysvětluje xxx a jeho žena dodává: „Vidím, že škola je otevřená všem lidem, všem typům rodičů a rodin: odsud i ze zahraničí, z různých ideologií a náboženství. Každý si může myslet a říkat, co chce.

Školy sítě Parentes v duchu, který je oživuje, a vždy s největším respektem ke svobodě každého jednotlivce podporují mezi členy vzdělávacího společenství formaci inspirovanou křesťanskou vizí života v souladu s učením katolické církve. Činnosti náboženské formace a duchovní péče jsou dobrovolné.

Tento duch, který je základem naší práce v rámci „pojmenování školy“, je důvodem, proč xxx, bývalý student, zvolal: „Ve škole Alborada je něco, co vás nutí se vracet.“ „Jsem vděčná za intelektuální pomoc svých učitelů, ale především jsem jim vděčná za to, že mi pomohli stát se lepším člověkem, než jsem byla před příchodem: naučila jsem se všem vlastnostem, které by zdravotní sestra měla mít, jako je empatie, zodpovědnost, trpělivost, tolerance.“

Toto je kaplanství Alborada.

Programa BeLeader

El desarrollo de las competencias personales y profesionales.

La mejora del carácter a través de una formación humana y espiritual.

El desarrollo de una mayor sensibilidad artística y cultural.

Ver programa completo

Red Educativa

Red Educativa Internacional Parentes je mezinárodní síť sdružených vzdělávacích středisek, která zahájila svou činnost v roce XXXX a snaží se poskytovat svým studentům vysokou úroveň akademického vzdělání a podporovat hodnoty spojené s dobře odvedenou prací, vykonávanou z hlediska služby druhým.

Více než xxx rodin již vložilo svou důvěru v naši práci, ve vzdělávání citlivé na nové metodiky, jako je mnohočetná inteligence nebo kreativní kritické myšlení.

Síť v datech

0
vzdělávacích center
0
žáků
0
profesionálové
0
m2 zařízení