Prosincové celoškolní setkání

Ctností na měsíc prosinec je ÚCTA. Třeťáci si na toto téma připravili vystoupení pro celou školu. Společně nám předali poselství:

Mějte se rádi navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému, mějte porozumění jeden pro druhého a nesmýšlejte vysoko.