Prohlídka hasičské zbrojnice

Ve středu 8.6.2022 dopoledne jsme s dětmi vyrazili do blízké hasičské zbrojnice. Děti měly možnost nasednout do hasičského auta, vyzkoušet si helmu nebo skluzovou tyč. Vyslechli jsme si vyprávění o sv. Floriánovi, který je patronem všech hasičů. Bylo to moc krásné dopoledne a ještě jednou mnohokrát děkujeme za milé přijetí.