Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Proč je pro děti důležitá socializace?
Kategorie: News, ZS Parentes

Proč je pro děti důležitá socializace?

Lidé jsou od přírody společenské bytosti, potřebují existovat nebo být součástí společnosti, aby získali pocit sounáležitosti a identity. Proto je důležité, aby si děti […]

20. dubna 2022

2.1 min read

Lidé jsou od přírody společenské bytosti, potřebují existovat nebo být součástí společnosti, aby získali pocit sounáležitosti a identity. Proto je důležité, aby si děti osvojovaly socializační dovednosti již od nejútlejšího věku, což je důležité pro jejich plný rozvoj. Socializace je pojem, který má pro rodiče stále větší význam, protože na ní závisí schopnost dítěte dosáhnout zdravé interakce s ostatními lidmi a okolím. 

Tato vrozená schopnost se urychluje v závislosti na fázích růstu dítěte a sociálních kruzích, ve kterých se vyvíjí. Rodina je od narození zodpovědná za první a nejdůležitější fázi socializace; zde si děti budují základy své identity, chování a osobnosti a způsob, jakým s nimi rodiče komunikují, jim dá klíč k budoucí interakci s vrstevníky. 

Jak děti rostou, rozšiřují se i jejich sociální vztahy. Pokud děti navštěvují centra rané péče, urychluje se jejich socializační proces, protože jsou v neustálém kontaktu s jinými dětmi mimo rodinné prostředí. Škola a kamarádi získávají v jejich životě jinou dynamiku a význam, stávají se empatičtějšími a sebevědomějšími, učí se sdílet a být trpělivými, osvojují si nové dovednosti a kompetence. Zde vás seznámíme s některými z mnoha výhod socializace dětí v raném věku: 

Výhody socializace:

 • Sebevědomí a sebeúcta
 • Sociální dovednosti
 • Porozumění pravidlům 
 • Získávání hodnot
 • Konstrukce a utváření identity a osobnosti
 • Vztah k ostatním dětem
 • Zkoumání nových dovedností a kompetencí
 • Pocit doprovodu
 • Trpělivost a odolnost vůči frustraci 
 • Sociální a kulturní adaptace
 • Řešení konfliktů
 • Komunikační dovednosti
 • Přijímání a vyjadřování náklonnosti 

Je to cesta, která začíná, ale nikdy nekončí, protože člověk nepřestává během svého života komunikovat s různými lidmi v různých kontextech, a proto je každá etapa stejně důležitá a transcendentální. První roky jsou však vždy rozhodující, protože jsou nejvhodnější pro učení se novým věcem.

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru