Přijímací řízení do 6. třídy na školní rok 2020/21

Díky posunutým přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia je zrušen společný termín pro srovnávací testy do 6. třídy. Srovnávací testy budou probíhat individuálně po předchozí domluvě s vedením školy.

Pište prosím přímo na zs@parentes.cz.