Pátá třída zhlédla představení Kouzelná Rybovka

Ve čtvrtek jsme měli to štěstí navštívit s 5.třídou generální zkoušku představení Kouzelná Rybovka Matěje Formana.
Slavná pastorální skladba Jakuba Jana Ryby Česká mše vánoční k narození Páně se v divadelním zpracování režiséra a výtvarníka Matěje Formana stává neopakovatelným zážitkem v kulisách Kostela sv. Šimona a Judy v Praze. Spojení živého provedení pastorální skladby s divadelně-výtvarnými obrazy v prostoru barokního svatostánku vychází ze setkání Divadla Lampion, Divadla bratří Formanů, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, dirigenta Zdeňka Klaudy a Kühnova smíšeného sboru.