Odborně zaměřené setkání

Dne 16. června 2021 od 16:00 se uskuteční v Mateřské škole Lipka odborně zaměřené setkání na téma Principy demokratického vzdělání dětí a mládeže pod vedením odborníka PhDr. Michala Šabatky. Všichni rodiče jsou zváni!

 

Setkání se uskuteční v rámci projektu Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha pod reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000672.