Návštěva Tří králů

Ve čtvrtek 6. ledna navštívili naši školku i školu Tři králové. Vše zorganizovala třetí třída ZŠ. Děti byly obdarovány maličkostí, společně jsme si zazpívali a popřáli si št’astný nový rok.

Děkujeme za spolupráci a milou návštěvu.