Slevy a granty

Jestliže rodiče projeví opravdový zájem o účast v našem projektu, nesmí být jejich finanční situace překážkou přijetí dítěte do naší školy. Z tohoto důvodu je možné požádat o slevu na školném. Každá žádost se posuzuje individuálně.

Slevy na školném v ZŠ a MŠ Parentes Praha

Slevy
Při platbě školného na rok dopředu 10 %
2. dítě v projektu 10%
3. dítě v projektu 20%

Formulář žádosti o stipendium pro nadaci Parentes