ROLE STRESU VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

Seminář o tom, jak zvládat rodičovství v moderní době

  • Zpravodaj: Mgr. Martina Hazuková, psychoterapeut a pedagog

  • Den a čas: 31. října 2022 v 16:30

  • Umístění: Základní škola a mateřská škola Parentes Praha

Sdílejte se svými přáteli a rodinou, které by mohl náš seminář také zajímat.

Pokud se chcete zúčastnit, zaregistrujte se prostřednictvím formuláře: